en

Publishing House «PRO CHRISTO» was established by Archdiocese of Minsk-Mohylov of the Roman-Catholic Church with the purpose of realization of the publishing activity (decree No. 1/00 dated January 13, 2000 issued by Kazimierz Cardinal Swiatek, Archbishop, Metropolitan of Minsk-Mohylov).

Basic activities:

 • Publishing
 • Printing
 • Other services connected to the printing

Publishing House «PRO CHRISTO» offers next services:

 • Text styling and editing of the originals according to the rules approved by the Section on Translation of Liturgical Texts and Official Records of the Church Metropolitan Commission*
 • Technical editing and make-up page of publication
  • text capture
  • make-up
  • desk-publishing
  • proofreading
  • technical editing
  • image and graphics processing
  • graphic designer services
 • Passing publications to the press in Belarus and abroad
We will prepare for press and produce for you any publication of any format, complexity and color:
 • books
 • brochures
 • booklets
 • cultus images, icons
 • placards
 • calendars
 • postcards
 • stickers, labels
 • advertising folders
 • letterheads
 • business cards
 • seals, stamps (design)
Licence for publishing activity ЛВ No. 451 issued by State Printing Committee of the Republic of Belarus dated June 2, 2000 to publish religious, imaginative and reference literature in the European languages.
2004 the publishing house obtained a new publishing activities licence LI # 02330/0056927 from 1.04.2004 for publishing of scientific, popular scientific literature, belles-lettres, educational, inquiry, religious literature and literature for leisure in European languages.

Our Publishing House can get IMPRIMATUR from the Church censor for those publications which need the permission of Church authorities.

www.pro-christo.catholic.by

Pro Christo

Pro Christo ###BE###

Выдавецтва «PRO CHRISTO» заснавана пры Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Рыма-каталіцкага Касцёла з мэтаю выдавецкай дзейнасці (дэкрэт № 1/00 ад 13.01.2000 г., кардынал Казімір Свёнтэк, Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі).

Асноўныя віды дзейнасці:

 • Выдавецкая
 • Паліграфічнае выкананне
 • Паслугі, звязаныя з паліграфічным выкананнем

Выдавецтва аказвае наступныя віды паслугаў:

 • Стылістычнае рэдагаванне аўтарскага арыгінала паводле нормаў, прынятых Секцыяй па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументаў Касцёла Камісіі Божага культу і дысцыпліны сакрамэнтаў пры ККББ*
 • Рэдакцыйна-тэхнічная падрыхтоўка і распрацоўка арыгінал-макета выдання
  • тэхнічнае рэдагаванне
  • набор
  • вёрстка
  • карэктура
  • мастацкая апрацоўка ілюстрацый
  • паслугі мастака-графіка
 • Размяшчэнне выданняў у друкарнях Беларусі і за яе межамі
Падрыхтуем да друку і выдадзім
выданні любога фармату, складанасці, каляровасці:
 • Кнігі
 • Брашуры
 • Буклеты
 • Абразы і абразкі
 • Плакаты
 • Календары
 • Паштоўкі
 • Наклейкі
 • Рэкламныя праспекты

Ліцэнзія на выдавецкую дзейнасць ЛВ № 451 выдадзена Дзяржаўным камітэтам Рэспублікі Беларусь па друку 2.06.2000 г. на выданне рэлігійнай, літаратурна-мастацкай, даведачнай літаратуры на еўрапейскіх мовах.
У 2004 г. выдавецтва атрымала новую ліцэнзію на выдавецкую дзейнасць ЛИ № 02330/0056927 ад 1.04.2004 г. на выданне навуковай, навукова-папулярнай, літаратурна-мастацкай, вучэбнай, даведачнай, релігійнай літаратуры і літаратуры для досуга на еўрапейскіх мовах.

На ўсе выданні, якія патрабуюць дазволу духоўных уладаў, выдавецтва атрымлівае IMPRIMATUR ад касцёльнага цэнзара.

www.pro-christo.catholic.by

###PL###

Wydawnictwo «PRO CHRISTO» powstało w 2000 r. przy Archidiecezji mińsko-mohylewskiej z błagosłowieństwa Kardynała Kazimierza Świątka. Od 4 lat w naszym wydawnictwie ukazują się publikacje książek o tematyce religijnej, pastoralnej, naukowo-popularnej, historycznej i innej. Z wydawnictwem wsółpracują autorzy z Austrii, Polski, Niemiec. W 2004 r. spośrud 300 wydawnictw Białorusi „Pro Christo” otrzymało nagrody konkursu republikańskiego „Sztuka Księgi” za książki „Katolickie świątyni” (1 nagroda) i „Tryptyk Rzymski” (3 nagroda). W najbliższych planach: Albumy poświęcone jubileuszu Kardynała Kazimierza Świątka, 500-lieciu Budsławia, książki polskich autorów o. J. Salija, o. J. Pałygi, J. Pulikowskiego oraz seria książek „Rodzina”.

Wydawnictwo «PRO CHRISTO» wykonuje następujące rodzaje usług:

 • Przygotowanie redakcyjne i techniczne oraz projektowanie makiety książek
  • redagowanie techniczne
  • łamanie
  • artystyczne opracowanie ilustracji
  • usługi artysty grafika
 • Tłumaczenie tekstów z polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, lacińskiego na język białoruski i rosyjski
 • Web-dyzajn.

www.pro-christo.catholic.by

###EN###

Publishing House «PRO CHRISTO» was established by Archdiocese of Minsk-Mohylov of the Roman-Catholic Church with the purpose of realization of the publishing activity (decree No. 1/00 dated January 13, 2000 issued by Kazimierz Cardinal Swiatek, Archbishop, Metropolitan of Minsk-Mohylov).

Basic activities:

 • Publishing
 • Printing
 • Other services connected to the printing

Publishing House «PRO CHRISTO» offers next services:

 • Text styling and editing of the originals according to the rules approved by the Section on Translation of Liturgical Texts and Official Records of the Church Metropolitan Commission*
 • Technical editing and make-up page of publication
  • text capture
  • make-up
  • desk-publishing
  • proofreading
  • technical editing
  • image and graphics processing
  • graphic designer services
 • Passing publications to the press in Belarus and abroad
We will prepare for press and produce for you any publication of any format, complexity and color:
 • books
 • brochures
 • booklets
 • cultus images, icons
 • placards
 • calendars
 • postcards
 • stickers, labels
 • advertising folders
 • letterheads
 • business cards
 • seals, stamps (design)
Licence for publishing activity ЛВ No. 451 issued by State Printing Committee of the Republic of Belarus dated June 2, 2000 to publish religious, imaginative and reference literature in the European languages.
2004 the publishing house obtained a new publishing activities licence LI # 02330/0056927 from 1.04.2004 for publishing of scientific, popular scientific literature, belles-lettres, educational, inquiry, religious literature and literature for leisure in European languages.

Our Publishing House can get IMPRIMATUR from the Church censor for those publications which need the permission of Church authorities.

www.pro-christo.catholic.by

###

Pro Christo. Publications

pdf

Католікі на абшарах Панізоўя і Севершчыны (гісторыя гомельскага рыма-каталіцкага дэканата)


Васькоў Уладзімір

В монографии «Католікі на абшарах Панізоўя і Севершчыны» рассказывается о возникновении католичества на Гомельшчине. На страницах книги описывается история парафий Гомельского деканата Могилёвской архидиоцезии римско-католического костёла. Книга является частью серии по истории всех католических деканатов... More »

fb2 mobi epub pdf

Акно для матылькоў

паэзія, проза
Скобла Міхась

Арфейны томік выбранага з твораў Міхася Скоблы склалі найбольш метафарычныя, вобразныя, узнёслыя вершы зборнікаў “Вечны Зніч”, “Вочы Савы”, “Нашэсце Поўні”, вершы “новага тысячагоддзя”, а таксама вянок паэтычных перакладаў — “галасоў з-за небакраю” ды ўзорныя эсэ — ураджайныя на шматасацыятыўнасць, арыгінальнасць... More »

epub pdf

І чую я голас...

Выбраныя вершы 1954-2008
Гілевіч Ніл

У зборнік народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча «I чую я голас...» увайшлі вершы, паяднаныя адной, глыбока ўнутранай, магістральнай тэмай, адным вельмі характэрным, можна сказаць вызначальным для ягонага светаўспрымання, настроем. Усе гэтыя вершы друкаваліся ў часопісах і газетах, змяшчаліся ў чарговых... More »

pdf

Ойча наш...

цыкл вершаў
Бічэль Данута

Цыкл вершаў «Ойча наш...» вядомай паэткі, лаўрэата Дзяржаўнай прэміі імя Янкі Купалы Дануты Бічэль — гэта паэтычнае асэнсаванне малітвы Панскай, кожнага яе радка, a таксама вельмі асабісты, кранальны зварот дзіцяці да Нябеснага Айца, у якім удала i тонка знітавана долінае з горнім. Гэта сапраўдная паэзія... More »

pdf

Шукаю Цябе

Вершы
Жарнасек Ірына

Для пісьменніцы Ірыны Жарнасек, аўтаркі аповесцяў і апавяданняў, рамана «Будзь воля Твая», казак і апавяданняў для дзяцей, вершы — нечаканая з’ява. Для самой аўтаркі таксама. Але творчасць тым і цікавая, што яна здольная прыносіць неспадзяванкі і чытачу, і аўтару. Той, каго шукае ў сваіх вершах Ірына... More »

epub pdf

Добры анёл беларускасці

Штрыхі да партрэта Ніны Іванаўны Гілевіч
Гілевіч Ніл

Ніна Іванаўна Гілевіч, жонка паэта, добры анёл беларускасці. Кніга памяці, кніга пра асобу, якая па-сутнасці, заўсёды была крыху ў цені, але ўвесь час побач, а ў некаторых справах далёка наперадзе свайго мужа. Маладосць, знаёмства, сумеснае жыццё, змаганне з хваробай. Ніна Гілевіч, якая крочыла праз... More »

mobi fb2 epub pdf

Парастак

запісы i эсэ
Брыль Янка

Новая кніга народнага пісьменніка Беларусі Янкі Брыля — гэта своеасаблівы працяг лірычнай споведзі аўтара пра свет i пра сябе, пра людзей далёкіх i блізкіх, пра свой радавод. Прызнаны майстра прозы шчодра дзеліцца з чытачамі багаццем сваёй душы, шырока расчыняючы брамы скарбаў свайго жыцця, па якім ён... More »

pdf

Будзь воля Твая

Раман
Жарнасек Ірына

Раман «Будзь воля Твая» распавядае чытачам ХХІ стагоддзя пра адну з трагічных старонак гісторыі нашай Бацькаўшчыны мінулага стагоддзя – расіцкую трагедыю. Бязмежная любоў і жорсткая нянавісць, грэх братазабойства і гатоўнасць на ахвяру дзеля бліжняга, бяздумнае бязбожніцтва і вялікая вера ў Божы Провід... More »

pdf epub

Нараджэнне Езуса Хрыста, нашага Збаўцы

Вершаваная батлейка
Бічэль Данута

Пастушкі, Марыя, Юзаф і наванароджанае Дзіцятка – біблейскі сюжэт, момант нараджэння Ісуса Хрыста, расказаны вершам. Вершаваная батлейка Дануты Бічэль – гатовы сцэнар, п’са не толькі для тэатру лялек, а таксама для маладых і дарослых выканаўцаў. Рыфмаваныя ролі, якія лёгка западаюць у памяць, і простая... More »

epub pdf

Разумная дзевачка

Маленькая аповесьць пра адно дзяцінства
Гілевіч Ніл

Кніга распавядае пра дзяцінства дзяўчынкі, якой лёс паслаў не надта шчаслівыя хвіліны, але чыстую, справядлівую і надта ранімую душу, у якой пакінулі балючы след расстаньне бацькоў, страта сувязі з маці, з сястрой. Расповед пра жыццё перадваеннага пакалення простай мовай, робіць зразумелым тое жыццё... More »

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org