en

Гавін Тадэвуш

Гавін Тадэвуш

Tadeusz Gawin (ur. 3 lipca 1951 w Łosośnie koło Grodna) – publicysta i działacz polonijny, współzałożyciel i pierwszy przewodniczący Związku Polaków na Białorusi (1990–2000). Obecnie prezes honorowy ZPB i działacz opozycji demokratycznej na Białorusi.

W 1972 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Łączności w Orle. Dziesięć lat później został absolwentem Wojskowej Akademii Łączności w Leningradzie. Początkowo odbywał służbę w radzieckich Wojskach Ochrony Pogranicza na Dalekim Wschodzie, a od 1987 do 1991 pełnił obowiązki szefa łączności jednostki radzieckich wojsk pogranicznych w Grodnie. Odszedł z wojska w stopniu podpułkownika.

W latach 1988–1990 był prezesem Polskiego Kulturalno-Oświatowego Stowarzyszenia im. Adama Mickiewicza. Od 1990 do 2000 pełnił obowiązki przewodniczącego Związku Polaków na Białorusi. Na początku lat 90. XX wieku był doradcą ds. narodowościowych przewodniczącego Rady Najwyższej Stanisława Szuszkiewicza. Po objęciu władzy w przez Aleksandra Łukaszenkę w 1994 opowiedział się po stronie opozycji demokratycznej i wraz z przedstawicielami wszystkich liczących się ugrupowań opozycyjnych podpisał się pod Kartą 97, w której zawarto ideę wolnej i demokratycznej Białorusi. Organizował protesty w Grodnie i w Mińsku w przeciwko likwidacji w białoruskich szkołach klas z językiem polskim (1999), a następnie przeciwko innym naruszeniom zasad demokracji w kraju, za co był kilkakrotnie aresztowany i karany grzywnami.

W 1995 startował w wyborach do Rady Najwyższej Białorusi XIII kadencji w okręgu nr 127 w Grodnie. W trzech turach otrzymał największą liczbę głosów, jednak wycofał się przed ostateczną rozgrywką.

Źródło: wikipedia.org

Гавін Тадэвуш :: Publications

pdf

Polskość wyjęta spod prawa

Polska mniejszość narodowa na Białorusi 1919–2017
Gawin Tadeusz

Podstawową zaletą pracy jest całościowe ujęcie zagadnienia, przekrojowy charakter prezentowanych problemów oraz wydobycie na światło dzienne nieznanych lub mało znanych dokumentów i opracowań, wytworzonych przez instytucje władzy. W ten sposób praca nie jest opowiadaniem historii, ale także wskazuje...… More

pdf

Пад прэсінгам палітыкі

Польская нацыянальная меншасць у Беларусi ў 1919-2017 гг.
Гавін Тадэвуш

Польская прысутнасць на былых усходніх землях Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў на працягу многіх стагодд зяў была істотным фактарам беларускай гісторыі. Блізкае суседства беларусаў і палякаў абумовіла перапляценне гістарычных лёсаў двух народаў і ўзаемныя ўплывы. Барацьба за польскасць для палякаў і беларускасць...… More

pdf

Polskie odrodzenie na Białorusi 1988-2005


Gawin Tadeusz

Współczesne polskie odrodzenie narodowe na Białorusi to historycznie stosunkowo nowe zjawisko związane przede wszystkim z pojawieniem się na mapie Europy niepodległego państwa Białoruś i odrodzeniem narodowym Białorusinów. Dzisiejsza Białoruś to podstawowy substrat terytorialno–etniczny dawnego Wielkiego...… More

pdf

Zwycięstwa i porażki

Odrodzenie polskości na Białorusi w latach 1987-2000
Gawin Tadeusz

Кніжка былога шматгадовага старшыні Зьвязу Палякаў Беларусі прысьвечаная станаўленьню і разьвіцьцю польскага грамадзка-культурніцкага руху ў найноўшай Беларусі. Гэта тэма выклікае жывую цікавасьць як у Беларусі, гэтак і ў Польшчы. Таму кніжка забясьпечаная двума уступамі польскіх аўтараў (Яна Новака...… More

Ojcowizna

Odrodzenie polskości na Białorusi (Pamiętniki: 1987-1993)
Gawin Tadeusz

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza, przekształcone następnie w Związkek Polaków na Biaiorusi, rozpoczęło dzieło odrodzenia i organizacji oświaty, języka i kultury polskiej na Biaiorusi. Organizacje polskie nie dysponowały żadnymi środkami i pomimo niezliczonych przeszkód osiągnęły...… More

pdf

Гарадзенскі соцыум. Чалавек у прасторы горада. XV–XX стст

Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7–8 лістапада 2014 г.)

Матэрыялы зборніка прысвечаныя сацыяльным аспектам гісторыі Гародні ды іншых гарадоў Беларусі, Польшчы, Літвы і Украіны. Галоўным героем зборніка з’яўляецца гараджанін як суб’ект лакальнай гісторыі, а таксама гарадскі гісторыка-культурны асяродак. Кніга адрасаваная ўсім, каго цікавіць гістарычная ўрбаністыка...… More

pdf

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік 51


Sławomir Karp — Rodzina Karpiów Prowotarowiczów Arcimowiczów do połowy XVII wieku. Przyczynek do dziejów drobnej szlachty brasławskiej # Наталля Сліж — Інвентар Старога замка ў Гародні 1675 г. # Viktar Korbut — Etnogeneza Białorusinów w świetle ustaleń Wacława Łastowskiego # Вячеслав Меньковский — Столетие...… More

pdf

Гадавік Цэнтра Беларускіх Студыяў 4

Rocznik Centrum Studiów Białoruskich

„Rocznik Centrum Studiów Białoruskich” / „Hadawik Centra Bielaruskich Studyjau” to wydawnictwo stworzone przez badaczy białoruskich, którzy pracują w Centrum Studiów Białoruskich, utworzonym przy Studium Europy Wschodniej UW. Celem powstania Centrum jest umożliwienie pracy i rozwoju białoruskim naukowcom...… More

pdf

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік 44


Паводле рэформаў дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), праведзеных у 1564-1566 гг., паветы станавіліся цэнтрамі адміністрацый­нага, ваеннага, судовага і палітычнага жыцця лакальных сацыяльных структур — павятовых шляхецкіх карпарацый. На павятовых сойміках шляхта магла абмяркоўваць не толькі...… More

pdf

Гістарычны альманах 18


Баціс Маціяс, Ober Ost і нямецкая акупацыя Гародні ў Першую сусветную вайну паводле Дзённіка Курта Кламрота Гавін Тадэвуш, Працэс паэтапнай ліквідацыі польскай адукацыі на Гарадзеншчыне Казак Таццяна, Таямніцы гарадзенскага музея Камунтавічэне Вайда, Гарадзенская каталіцкая парафія ў 15–17...… More

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org