en

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 3 / 2016

навукова-тэарэтычны часопіс

Посвящена новейшим палеоантропологическим открытиям в Южной Африке, Индонезии, Горном Алтае, подтверждающим существование явления параллелизма, проявлявшегося на разных этапах антропогенеза. Рассматриваются история открытия, морфологические особенности, хронология, видовой статус новых находок, а также... More »

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 2 / 2016

навукова-тэарэтычны часопіс

В Белорусским государственном университете в октябре 2015 г. состоялась знаменательная встреча: Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь член-корреспондент НАН Беларуси, доктор экономических наук профессор М. В. Мясникрвич выступил с лекцией на профессорском собрании... More »

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 1 / 2016

навукова-тэарэтычны часопіс

Прысвечана вывучэнню арганізацыі рамеснай вытворчасці ў гарадскіх уладаннях каталіцкай царквы на тэрыторыі Беларусі ў сярэдзіне XVII - XVIII ст. Звяртаецца ўвага на той факт, што рамяство было асноўным заняткам насельніцтва ка- таліцкіх гарадоў і мястэчак поруч з земляробствам, жывёлагадоўляй і рознага... More »

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 3 / 2015

навукова-тэарэтычны часопіс

Анализируется российское оперативное планирование в феврале 1810 - июне 1812 г и раскрывается значение белорусских земель в стратегическом плане. Отмечается, что позиция российского руководства в вопросах военно-стратегического планирования на западном театре войны находилась в постоянном развитии. В... More »

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 1/1986


Першаснай, зыходнай стадыяй мастацкага мыслення з’яўляецца пачуццёвае ўспрыняцце рэчаіснасці. Яно павінна быць менавіта паэтычным светабачаннем, у якім у момант кантакта з рэчаіснасцю ўзнікаюць элементы вобразнасць. Інакш вобраз будзе толькі вытворным ад лагічнага мыслення, ілюстрацыяй да зададзеных... More »

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 3/1985


У 20-я гады, у час работы над першымі аповесцямі трылогіі, важнейшай задачай для Якуба Коласа, як і для іншых мастакоў яго пакалення было авалоданне марксісцка-ленінскім вучэннем практычна, па-мастакоўску. Важна было не толькі ўздымаць сацыяльныя матывы, але і па-сапрауднаму любіць жыццё, цягнуцца і... More »

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 1/1985


Лауреат Ленинской и Государственной премий, Герой Социалистического Труда, депутат Верховного Совета СССР, писатель-академик, лауреат Нобелевской премии Михаил Александрович Шолохов родился 24 мая 1905 года на хуторе Кружилином станицы Вешенской, бывшей области Войска Донского. Мать его, Анастасия Даниловна... More »

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 2 / 2012

навукова-тэарэтычны часопіс

Па гісторыі праваслаўнай царквы і манастыроў Турава-Пінскай епархіі захаваліся разнастайныя пісьмовыя крыніцы. Яны падзяляюцца на дакументальныя і наратыўныя (апавядальныя). У адпаведнасці з прынятай у крыніцазнаўстве класіфікацыяй першыя аб’ядноўваюць заканадаўчыя, актавыя, справаводныя, ... More »

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 3 / 2012

навукова-тэарэтычны часопіс

Пасля заканчэння Вялікай Айчыннай вайны перад транспартнікамі Беларусі паўсталі складаныя задачы: развезці па ранейшых месцах дыслакацыі вайсковыя злучэнні і аб’яднанні, даставіць дэмабілізаваных дадому, забяспечыць перавозкі для патрэб народнай гаспадаркі. Стала быць, транспарт першым з усіх галін народнай... More »

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта 1 / 2013

навукова-тэарэтычны часопіс

Кніга ксяндза Рэмігіюша Ладоўскага «Прыродазнаўчая гісторыя Каралеўства Польскага (1783)» – гэта невялікая праца, якая налічвае 218 старонак. Яна выканана ў выглядзе зборніка матэрыялаў аб асноўных з’явах і прыродных феноменах зямель Каралеўства, адпаведна даследаванне праводзілася адносна польскіх... More »

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org