Żurko Jerzy, Pokój mięzy sobą zachować

Pokój mięzy sobą zachować

Rzecz o mniejszościach w Polsce współczesnej

Żurko Jerzy

Poniższy tekst został napisany w odpowiedzi na zapotrzebowanie, nie tylko wśród uczestników Ruchu "WiP" na całościowe opracowanie, które obrazowałoby sytuację mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Szczególne zainteresowanie budzą aspekty związane z poszanowaniem praw człowieka, represje jakimi władza w PRL-ut "obdarza” mniejszości, oraz postulaty rewindykacyjne. Takiego szczegółowego opracowania nie jestem w stanie niestety napi... Болей »


Lewycky Borys, Polityka i społeczeństwo na Ukrainie Sowieckiej

Polityka i społeczeństwo na Ukrainie Sowiecki...

1953-1980

Lewycky Borys

Aż do śmierć, Stalina w marca 1953 roku, linia polityki ideologicznej zmierzała do wyplenienia wszelkich zachodnich wpływów w sztuce i nauce, w szkolnictwie i literaturze oraz w innych dziedzinach. Polityka ta została ogłoszona przez bliskiego współpracownika Stalina, Andrieja Żdanowa zaraz po II wojnie światowej i przybrała nazwę "żdanowszczyzny". Chociaż Żdanow zmarł w 1948 roku, kierunek jaki wytyczył utrzymywany był do śmierci Stali... Болей »


pdf
Mironowicz Eugeniusz, Polityka narodowościowa PRL

Polityka narodowościowa PRL

Mironowicz Eugeniusz

Перад тым, як аналізаваць палітыку Польскай Народнай Рэспублікі (ПНР) у справе нацыянальных мяншыняў, аўтар робіць агляд польскай палітычнай думкі ў папярэдні пэрыяд (1900—1944). Выснова гісторыка несуцяшальная: “Адной зь нявырашаных праблемаў ІІ Рэчы Паспалітай была справа нацыянальных мяншыняў”. Эпоху ПНР Яўген Мірановіч разглядае праз наступныя храналягічныя пэрыяды: “Польшча як этнічна аднародная дзяржава” (1944—1947); “Саветызацыя ... Болей »


pdf
Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadów

Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec...

Sprawozdanie z konferencji zorganizowanej przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP w dniach 20–21 lutego 2003 w Warszawie

Konferencja Polityka rozszerzonej Unii Europejskiej wobec nowych sąsiadów, zorganizowana w Warszawie 20 i 21 lutego 2003, świadczy o tym, jak wielką wagę przywiązujemy w Polsce do stosunków z krajami, które w najbliższej przyszłości pozostaną poza Unią. Członkostwo w UE nie oznacza odwrócenia się Polski od jej wschodnich sąsiadów, przeciwnie – stwarza wielką szansę na bardziej skuteczne wspieranie pozytywnych przemian w krajach Europy W... Болей »


pdf
Mironowicz Eugeniusz, Polityka zagraniczna Białorusi

Polityka zagraniczna Białorusi

1990-2010

Mironowicz Eugeniusz

Białoruś jako stosunkowo młode państwo nie miała bogatych tradycji dyplomatycznych. W XX wieku próbowała je budować Białoruska Republika Ludowa powstała w marcu 1918 r., lecz państwowość ta nigdy nie osiągnęła statusu powszechnie uznanego podmiotu prawa międzynarodowego i przetrwała zaledwie półtora roku, stale okupowana przez obce wojska. Rząd BRL nigdy nie pełnił suwerennej władzy na terytorium, które zostało zdefiniowane jako etnogra... Болей »


pdf
Mironowicz Eugeniusz, Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010

Polityka zagraniczna Ukrainy 1990-2010

Mironowicz Eugeniusz

Prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz, kierownik Katedry Polityki Międzynarodowej Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w badaniach problemów narodowościowych i stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej oraz najnowszej historii Białorusi. Autor ponad stu publikacji naukowych, w tym m.in. książek: Historia państw świata XX wieku. Białoruś, Warszawa 1999 (2007); Polityka narodowościowa PRL,... Болей »


Niakliajevas Vladzimiras, Polonezas

Polonezas

Eilėraščiai ir poema

Niakliajevas Vladzimiras

Žinomo baltarusių poeto knyga, kurioje spausdinami rinktiniai eilėraščiai ir poema „Polonezas" prisodrinta Baltarusiją, Lietuvą ir Lenkiją siejančių istorinių realijų. Talentingas nacionalinių aspiracijų kupinas poetas stebina pilietinio aktyvumo užmoju, - yra kandidatavęs į Baltarusijos prezidento postą ir dėl to nukentėjęs. Болей »


Polska - Białoruś

Polska - Białoruś

1918-1945

Stosunki między narodami polskim i białoruskim maję długą historię. Niezwykle ważną częścią tej historii jest koegzystencja obu narodów w państwowych ramach I Rzeczypospolitej. W historiografii - zarówno sowieckiej, jak i dostrojonej do niej polskiej okresu komunistycznego - pokutował pogląd, iż stosunki polsko- białoruskie na ogół wypełniały opisy wyzysku chłopa białoruskiego przez polskiego obszarnika. Zanikały przy tym takie fakty, j... Болей »


Polska i jej wschodni sąsiedzi - dzień dzisiejszy i przyszłość

Polska i jej wschodni sąsiedzi - dzień dzisie...

Materiały z dyskusji zorganizowanej przez Fundację Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym w dniach 16-17 listopada 1990

Z wdzięcznością witam Państwa teraz - tutaj, a trochę później uczynię to w domu moich rodziców. Mimo pięćdziesięciu lat spędzonych poza krajem, temat dzisiejszej konferencji dotyka mnie blisko. Rodzice mojej matki pochodzę z Białorusi. Moja matka urodzona była w Samarze (Kujbyszew), gdzie nikt nie stanął na przeszkodzie ani jej, ani mym dziadkom, by żyli w duchu kultury polskiej. Polonistyka i twórczość mej matki były rezultatem tego, i... Болей »


Polska-Białoruś

Polska-Białoruś

problemy sąsiedztwa

Zebrane w tym tomie referaty są pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Badań Etnicznych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, przy współudziale Związku Polaków na Białorusi, Urzędu Wojewódzkiego oraz Marszałkowskiego w Lublinie. Sesja nt. Stan i perspektywy rozwoju polsko-białoruskich kontaktów naukowych, gospodarczych i kulturalnych odbyła się w siedzibie Wydziału Politologii w dniach 16-17 paź... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270]   Наступная   Апошняя