Łatyszonek Oleg, Białoruskie formacje wojskowe

Białoruskie formacje wojskowe

Łatyszonek Oleg

Miejsce wydania: Białystok

Data wydania: 1995

Redaktor: Mironowicz Eugeniusz

Zespół redakcyjny: Korekta Łuba Witalis; Opracowanie techniczne Maksymiuk Aleksander; Mapy Studio Maciejewscy (1) Zieleniewski Jerzy (2– 5); Reprodukcje Niewiński Wiesław (fot. 6–8, 19, 20, 31, 33, 35)

Wydawca: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Wymiary: 273 s., 23 cm

ISBN: 83-903068-5-9

Kategoria: Historia

Copyright © 1995 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy); EEDC — biblioteka Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego, ul. Nowy Świat 23/25 m. 30, Warszawa (egzemplarz papierowy); MiOKB — biblioteka Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (egzemplarz papierowy); prywatny księgozbiór w Białymstoku (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [6], [7], [2176]; EEDC — [1597]; MiOKB — [10551]

Sygnatura: XIII.2.Lat

Informacje uzupełniające: Książka została wydana przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Sztuki, Vitauta Kipiela, Jana Zaprudnika;

Często z ust historyków sąsiednich państw słyszy się słowa o niemożliwość stworzenia przez Białorusinów swojej państwowości po pierwszej wojnie światowej i jej obrony z bronią w ręku. Książka białoruskiego białostockiego historyka Olega Łatyszonka obala to twierdzenie. W latach 1917- 1923 białoruskie formacje wojskowe istniały i działały nie tylko na Białorusi, ale także na terytoriach Litwy, Ukrainy, Polski, Rosji, Estonii, a nawet Mołdawii. Autor opowiada o oddziałach w różnych wojskach i krajach, ale najważniejszy był białoruski charakter tych formacji. Szczególne miejsce wydziela się w książce generałowi Stanisławowi Bułak-Bałachowiczowi, który stworzył wojsko BNR i walczył o nią. W publikacji można znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego jednak Białorusini nie wygrali walki o swą niepodległość. Analizie poddana zostaje międzynarodowa sytuacja polityczna, w jakiej znalazła się Białoruś po pierwszej wojnie światowej. Czytelnik może dowiedzieć się wiele o białoruskim wojsku i odczarować schowany pod sowiecką mistyfikacją panteon białoruskich bohaterów, którzy walczyli o wolność ojczyzny. (Z.K.)

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Wstęp
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Ruch białoruski od początku XX w. do rewolucji lutowej 1917 r. w Rosji
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Białoruski ruch wojskowy w latach 1917-1918
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Jednostki białoruskie w armii litewskiej
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Polityka Rosji Sowieckiej wobec Białorusi w latach 1918-1920 ze szczególnym uwzględnieniem kwestii militarnych
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Działalność Białoruskiej Komisji Wojskowej w latach 1919-1921
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Oddziały generała Stanisława Bułak-Bałachowicza
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Utworzenie i działalność bojowa I Słuckiej Brygady. Strzelców. Listopad — grudzień 1920 r.
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Rozformowanie białoruskich oddziałów wojskowych w Polsce w 1921 roku
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Inne białoruskie formacje wojskowe
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Umundurowanie i oznaki białoruskich formacji wojskowych
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Zakończenie
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Wykaz źródeł i opracowań
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Indeks osobowy
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Ilustracje
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Warto przeczytać:

Łatyszonek Oleg, Od Rusinów Białych do Białorusinów

Od Rusinów Białych do Białorusinów

Łatyszonek Oleg

Badania białoruskiej tożsamości narodowej ogranicza się zazwyczaj do wieku XIX i XX. W białoruskiej literaturze historycznej występuje przy tym pojęcie „odrodzenia" narodowego, które jakoby nastąpiło w XIX w. Takiej wizji wydarzeń podporządkowana jest także periodyzacja historii Białorusi, w której z reguły wyróżnia się okres porozbiorowy, trwający, w zależności od szkoły historycznej, sowieckiej czy narodowej, do 1917 lub 1918 r. Błędn... Więcej »