Piętnaście lat Rubieży na Kresach

Piętnaście lat Rubieży na Kresach

Czas na refleksje i chwile zadumy. Na wspomnienia z trudnego okresu przedsięwzięć dokonywanych w ostatnich latach wieku XX i pierwszych wieku XXI przez stowarzyszenie Rubież. Ludzie, wsie i miasteczka mają swoje okresy wzlotów i upadków, dojrzałości i dostojnego starzenia się. Cykl ludzkiego życia zaczyna się i kończy w naturalny sposób. Gdyby określić miarą ludzkich przeżyć stan fizyczny i samopoczucie mieszkańców wsi Kalety, można by ... Болей »


Piotr Sierhijewicz 1900-1984

Piotr Sierhijewicz 1900-1984

Ze zbiorów prywatnych w Polsce

„Nas jeszcze poszukają" - rzekł niegdyś malarz Piotr Sierhijewicz* w dyspucie z innym malarzem białoruskim Jazepem Drazdowiczem. Piotr Sierhijewicz żył w latach 1900 - 1984. Urodził się 23 lipca (10 lipca - według starego stylu) we wsi Stawrowo nad jeziorem Bohiń, w powiecie brasławskim (obecnie w Republice Białoruś). Większość życia spędził w Wilnie - od 1919 r. do śmierci. W 1928 r. ukończył Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersyt... Болей »


Pisanki mieszczańskie

Pisanki mieszczańskie = Мешчанскі піскі

Bielsk Podlaski, miasto o 750-letniej pisanej i o kilkaset lat starszej niepisanej historii, już w średniowieczu posiadało olbrzymi okręg miejski. Na tym obszarze leżało sześć wsi, które miejskimi lub przedmieściami się nazywały. Od zachodu były to Augustowo, Stryki i Szastały, od wschodu zaś Widowo, Parcewo i Spiczki. Wszystkie, zasiedlone przez prawosławną ludność ruską, swój status mieszczański zachowywały nieprzerwanie do 1915 r. Dz... Болей »


Pisarze województwa białostockiego, 1980

Pisarze województwa białostockiego

Informator

Celem działania bibliotek publicznych jest upowszechnianie oświaty i kultury wśród różnych grup i środowisk społecznych. Do zadań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Białymstoku należy więc także popularyzacja dorobku miejscowego środowiska literackiego. Celowi temu, obok wielu innych przedsięwzięć, służyć ma niniejszy informator. <br /><br /><br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp<a href="http://pbc.biaman.pl/Content/18254/Pisarze%20wojew%C3%... Болей »


Pisarze województwa białostockiego, 1988

Pisarze województwa białostockiego

Informator

Informator niniejszy jest poszerzoną wersją publikacji z roku 1980. Prezentuje on dorobek twórczy pisarzy mieszkających obecnie na Białostooozyanie. Od zasady tej odbiegliśmy jedynie w przypadku Edwarda Redlińskięgo i Włodzimierza Pawluczuka, którzy choć aktualnie nie są związani miejscem pobytu z Białymstoklem, to jednak wywodzą się z naszego regionu, a twórczość ich, w przeważającej części, jest potwierdzeniem związków z nim. Brak nat... Болей »


Gawryluk Walentyna, Ploski - przeszłość i teraźniejszość

Ploski - przeszłość i teraźniejszość

Sentymentalna opowieść

Gawryluk Walentyna

W gwarze wiejskiej nadal używana jest nazwa Pleski. „Według znawców onomastyki w języku staroruskim i białoruskim plos, w rosyjskim plesa mają różne znaczenia - zatoka, kolano rzeki, jezioro utworzone przez rozszerzenie się koryta rzeki, czyste i niezarośnięte, z cichą wodą, głębokie nieporośnięte miejsce na jeziorze lub rzece, podmokła łąka z wodą, kałuża itp.” Plos w języku rosyjskim oznacza szeroką wodną przestrzeń między wyspami. By... Болей »


Początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy ludności cywilnej

Początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy lu...

Zamieszczone tu referaty zostały wygłoszone podczas sesji naukowej "Społeczeństwo zróżnicowane narodowościowo w warunkach wojny: początek wojny niemiecko-sowieckiej i losy ludności cywilnej", zorganizowanej 20 czerwca 2001 r. przez Óddzialowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku. Inspiracja do zorganizowania sesji była publiczna dyskusja na temat zbrodni na ludności żydowskiej w Jedwabnem, zapoczątkowaną k... Болей »


Brodzicki Czesław, Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej

Początki osadnictwa Wizny i ziemi wiskiej

na tle wydarzeń historycznych w tym regionie Polski ( do 1529 roku)

Brodzicki Czesław

Wizna i ziemia wiska w okresie tworzenia się państwa polskiego oraz w jego pierwszym pięćsetleciu była terenem granicznym osadnictwa mazowieckiego, do którego przylegały ziemie Jaćwingów, Galindów i Rusinów a później Litwinów i Krzyżaków. Przyłączenie ostateczne tych ziem do Korony w 1529 roku zmieniło w decydujący sposób charakter tego regionu Mazowsze a także roli jaką ta ziemia odgrywała w jego odrębności (fragment) Болей »


Niaklajeu Uładzimir, Poczta gołębia

Poczta gołębia

Niaklajeu Uładzimir

To pierwszy w Polsce tak obszerny wybór wierszy Uładzimira Niaklajewa, jednego z najgłośniejszych współczesnych poetów białoruskich. Urodzony w 1946 roku, debiutował tomem wierszy w ojczystym języku w 1976 roku. Był redaktorem naczelnym głównych czasopism literackich kraju, prezesem Związku Pisarzy, prezesem białoruskiego PEN Clubu. W latach 1999-2004 zmuszony do emigracji przebywał w Polsce, później w Finlandii. W 2010 roku zdobył znac... Болей »


Mizołek Jerzy, Kowalski Hubert, Pod opieką muz

Pod opieką muz

Pałac Czartoryskich-Potockich. Siedziba Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Mizołek Jerzy, Kowalski Hubert

"Jak wędrowiec, przechadzając się po odgrzebanych ulicach Pompei, odkrywa szczątki domów Cycerona, Salustiusza, Diomedesa, tak przechodząc po ulicach miast i grodów naszych odgrzebywać musimy tajemnice minionych czasów! Nie masz u nas kościoła, nie masz zamku, nie masz dawniejszego domu, co by nie miał swego podania, swoich dziejów, nie przemawiał językiem przeszłości, nie nosił napisu: Było! Przeżywszy z górą pół wieku, dużo widziałem,... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617]   Наступная   Апошняя