Нарысы гісторыі Беларусі, Ч. 1

Нарысы гісторыі Беларусі

Упершыню падаецца гісторыя Беларусі ад старажытных часоў да падзей Лютаўскай рэвалюцыі 1917 года з нацыянальнага пункту гледжання, які грунтуецца на прызнанні факта шматвяковага існавання беларускага этнаса як суб'екта гісторыі. Аўтары шмат у чым пераасэнсоўваюць гістарычны шлях беларускага народа — праблемы этнагенезу, станаўлення і развіцця дзяржаўнасці, нацыянальнай культуры, узаемадачыненняў з суседнімі краінамі і народамі, вызвален... Болей »


Беларуская мова

Беларуская мова

Энцыклапедыя

Энцыклапедыя ўключае звесткі пра гісторыю беларускай мовы, яе пісьмовыя і друкаваныя помнікі, яе структуру, граматычны лад, сучасны стан, айчынных і замежных даследчыкаў беларускай мовы. Выданне прызначана для самых шырокіх колаў насельніцтва рэспублікі, найперш для школьнай і студэнцкай моладзі. а таксама для ўсіх, хто цікавіцца мовай нашага народа. Болей »


Лексічны атлас беларускіх народных гаворак, Т. 4

Лексічны атлас беларускіх народных гаворак

Побыт

Чацвёрты том «Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак» грунтуецца на тых жа метадычных прынцыпах, што і папярэднія тры тамы. Ён уключае 439 лінгвістычных картаў, на якіх паказана тэрытарыяльнае пашырэнне лексікі мясцовых гаворак Беларусі 17-ці тэм: будаўніцтва і тыпы будынкаў, агонь і асвятленне, мэбля, сядзіба, апрацоўка лёну, ткацтва, млын, жорны, выпечка хлеба, стравы, посуд, плеценыя вырабы, колеры. Разлічаны атлас на моваведа... Болей »


Лексічны атлас беларускіх народных гаворак, T. 3

Лексічны атлас беларускіх народных гаворак

Чалавек

Трэці том «Лексічнага атласа беларускіх народных гаворак» грунтуецца на тых жа метадалагічных прынцыпах, што і папярэднія тамы. Ен уключае 293 лінгвістычныя карты, на якіх паказана тэрытарыяльнае пашырэнне лексікі мясцовых гаворак Беларусі, якая датычыцца асобы чалавека, яго побыту і заняткаў. Сюды адносяцца назвы частак цела чалавека, словы, якія характарызуюць яго знешні выгляд, характар, назвы хвароб, прадметаў і паняццяў асабістай г... Болей »


Пропащі сили

Пропащі сили

Українське письменство під комуністичним режимом 1920-1933

Під час громадянської війни 1917—1920 років у Росії й визвольної боротьби на Україні більшовики фактично не мали змоги “керувати” літературою та й мистецтвом взагалі. Вони просто, сказати б, “брали до відома” все, що бунтувалось проти “старого” чи хоч робило в мистецькій царині “тарарам” (як похвально висловився був про Семенкову “діяльність” В. Коряк). Не відкидали вони також і тих письменників, що хоч у загальній формі визнавали “своб... Болей »


Навуменка Iван, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч

Навуменка Iван

У кнізt разглядаецца творчасць В. Дуніна-Марцінкевіча ў рэчышчы тагачасных літаратурна-мастацкіх плыняў. Прыведзены новыя факты, думкі аб творчасці пісьменніка і развіцці беларускай літаратуры XIX ст., якія ўпершыню ўводзяцца ў літаратурны ўжытак. Разлічана на чытача, які цікавіцца беларускай літаратурай. Болей »


Бугаёў Д. Я. і інш. - складальнікі, Беларуская літаратура

Беларуская літаратура

Проза 20-х гадоў: Хрэстаматыя

Бугаёў Д. Я. і інш. - складальнікі

Хрэстаматыя падрыхтавана ў адпаведнасці з новай прагра-май курса «Гісторыя беларускай літаратуры» для студэнтаў філалагічных факультэтаў ВНУ. Значнае месца ў ёй займаюць тэксты твораў беларускіх пісьменнікаў, якія раней не ўваходзілі ў іх Зборы твораў. Для студэнтаў і выкладчыкаў ВНУ, настаўнікаў сярэдніх школ, усіх, хто цікавіцца роднай літаратурай. Болей »


Лозка А. Ю. - укладальнік, Восеньскія святы

Восеньскія святы

Дапаможнік для настаўнікаў і выхавальнікаў

Лозка А. Ю. - укладальнік

Дапаможнік уводзіць у навучальны і выхаваўчы працэс зачаткі беларускай народнай педагогікі. Тут змешчаны метадычныя рэкамендацыі, сцэнарыі, іншыя матэрыялы для вывучэння і правядзення восеньскіх святаў і прысвяткаў беларускага народнага календара. Адрасуецца работнікам дашкольных, школьных і назашкольных дзіцячых устаноў. Болей »


Bartnicka Barbara, Jekiel Wojciech, Jurkwoski Marian, Wasilewska Danuta, Wrocławski Krzysztof, Uczymy sie polskiego

Uczymy sie polskiego

Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Komentarz językowy. Ćwiczenia

Bartnicka Barbara, Jekiel Wojciech, Jurkwoski Marian, Wasilewska Danuta, Wrocławski Krzysztof

Tom ten stanowi integralną część podręcznika Uczymy się polskiego. Zawiera on komentarz językowy i ćwiczenia, odnoszące się do tekstów czytankowych i dialogowych zamieszczonych w tomie pierwszym. Struktura podręcznika, który składa się z trzech osobnych części (teksty, komentarz językowy i ćwiczenia oraz gramatyka języka polskiego), umożliwia lektorowi prowadzącemu zajęcia wybór metody przyswajania materiału. (Wstęp, fragment) Болей »


Bartnicka Barbara, Jekiel Wojciech, Jurkwoski Marian, Wasilewska Danuta, Wrocławski Krzysztof, Uczymy sie polskiego, 1

Uczymy sie polskiego

Podręcznik języka polskiego dla cudzoziemców. Teksty

Bartnicka Barbara, Jekiel Wojciech, Jurkwoski Marian, Wasilewska Danuta, Wrocławski Krzysztof

Część niniejsza zawiera teksty i dialogi, pisane językiem prostym, zbliżonym do potocznej polszczyzny mówionej. W tekstach tych występują podstawowe formy gramatyczne i konstrukcje składniowe, konieczne do opanowania praktycznej umiejętności samodzielnego budowania wypowiedzi w języku polskim. Ich słownictwo ograniczone jest do około 2000 wyrazów, wybranych spośród minimalnego zasobu leksykalnego, mieszczącego się w Słowniku podstawowym... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-75]   Наступная   Апошняя