Сагановіч Генадзь, Нарыс гісторыі Беларусі

Нарыс гісторыі Беларусі

ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя

Сагановіч Генадзь

Праблема асвятлення беларускай мінуўшчыны ў асноўным заключаецца ў тым, што колькасць падсумоўваючых выданняў сапраўды даволі абмежаваная. Апошняя спроба падагульніць усе звесткі з улікам часу і назапашаных ведаў зроблена Генадзем Сагановічам у яго працы "Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя". Наогул праца мае прэтэнзіі на тое, каб задаволіць патрэбы беларусаў у ведах няпростай гісторыі нашай краіны. Выданне... Болей »


Adamovich Anthony, Opposition to Sovietization in Belorussian Literature

Opposition to Sovietization in Belorussian Li...

(1917-1957)

Adamovich Anthony

The Institute for the Study of the USSR is a body of emigre scholars from the Soviet Union, whose aim is to furnish reliable information regarding conditions and trends in the Soviet Union. Founded in 1950, its activities are centered in Munich, Germany. Any member of the Soviet emigration, irrespective of his national origin, political affilations or place of residence, is eligible to take part in the work of the Institute provided he ... Болей »


История белорусской дооктябрьской литературы

История белорусской дооктябрьской литературы

В работе прослеживается процесс развития белорусской литературы с древнейших времен до 1917 г., рассматривается история отдельных жанров, творческая деятельность виднейших писателей и представителей белорусской культуры. Исследование основано на богатом фактическом материале; ряд произведений и литературных памятников вводится в научный оборот впервые. В книге по-новому освещены отдельные этапы истории белорусской литературы, уточнена е... Болей »


Коршунаў А. Ф., Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры

Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літарат...

Вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў

Коршунаў А. Ф.

Багатая літаратурная спадчына беларускага народа эпохі феадалізма яшчэ мала даследавана і вывучана. Значнай перашкодай гэтаму з’яўляецца тое, што помнікі старажытнай літаратуры раскіданы па розных архівах і бібліятэках па-за межамі Беларусі, а дакладнага бібліяграфічнага даведніка, які паказваў бы месца знаходжання іх, яшчэ няма. А між тым многія з гэтых помнікаў засталіся ў рукапісах да нашага часу. Тыя ж з іх, якія апублікаваны на ста... Болей »


Яўневіч М. С., Сцяцко П. У., Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы

Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы

Яўневіч М. С., Сцяцко П. У.

Дапаможнік для філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў па курсу сучаснай беларускай мовы (сінтаксіс, пунктуацыя). Кніга складаецца з асобных раздзелаў, вывучэнне якіх прадугледжана праграмай. У кожным раздзеле дзве часткі: у тэарэтычнай частцы асноўная ўвага ўдзяляецца найбольш складаным пытанням сінтаксісу, прыводзіцца спіс літаратуры, прапануюцца пытанні для самаііраверкі; у практычнай частцы змешчаны разнастайныя практы... Болей »


Клюсаў Г. Н., Юрэвіч А. Л., Сучасная беларуская пунктуацыя, Выданне 2-е, выпраўленае і дапоўненае

Сучасная беларуская пунктуацыя

Клюсаў Г. Н., Юрэвіч А. Л.

Дапаможнік прызначаецца для філалагічных факультэтаў універсітэтаў і педінстытутаў. Даецца сістэматычны агляд нарматыўных і факультатыўных з’яў пунктуацыі ў сучаснай беларускан мове, пераважна ў творах мастацкай лігаратуры, з адпаведнымі гістарычнымі і граматычнымі каментарыямі. Кніга можа быць выкарыстана настаўнікамі-славеснікамі сярэдніх школ і работнікамі друку. Болей »


Янкоўскі Ф., Беларуская мова, 3-е выданне, дапрацаванае

Беларуская мова

Янкоўскі Ф.

Прысвячаецца такім пытанням беларускага мовазнаўства як беларуская мова сярод славянскіх моў, асаблівасці фанетыкі, марфалогіі і сінтаксісу беларускай і рускай моў, арфаэпія, словаўжыванне ў літаратурнай мове, фразеалогія. Прызначаецца студэнтам-філолагам, аспірантам, настаўнікам, журналістам, усім, хто цікавіцца беларускай мовай. Болей »


Лазарук М. А., Ленсу А. Я., Уводзіны ў літаратуразнаўства

Уводзіны ў літаратуразнаўства

Вучэбны дапаможнік для філалалагічных факультэтаў педагагічных інстытутаў

Лазарук М. А., Ленсу А. Я.

Разглядаюцца ўсе пытанні, вывучэнне якіх прадугледжана праграмай курса «Уводзіны ў літаратуразнаўства». Тэарэтычныя палажэнні раскрываюцца на матэрыяле, беларускай, рускай і зарубежнай літаратур. Новае выданне дапоўнена раздзеламі «Поліфункцыянальнасць літаратуры», «Талент і светапогляд пісьменніка», «Рытм мастацкай прозы». Прызначаецца студэнтам філфакаў педінстытутаў. Першае выданне выйшла ў 1971 г. Болей »


Александровіч С. X., Александровіч В. С., Беларуская літаратура XIX — пачатку XX ст.

Беларуская літаратура XIX — пачатку XX ст.

Хрэстаматыя крытычных матэрыялаў

Александровіч С. X., Александровіч В. С.

У хрэстаматыі сабраны і сістэматызаваны артыкулы, рэцэнзіі, пісьмы, якія даюць уяўленне аб шляхах фарміравання крытычнай думкі ў беларускай літаратуры XIX — пачатку XX ст. Большасць матэрыялаў з’яўляецца бібліяграфічнай рэдкасцю. Адрасуецца выкладчыкам і студэнтам філалагічных факультэтаў універсітэтаў і педінстытутаў. Болей »


Бурак Л. I., Красней В. П., Лазоўскі У. М., Сучасная беларуская мова

Сучасная беларуская мова

Практычныя заняткі

Бурак Л. I., Красней В. П., Лазоўскі У. М.

Вучэбны дапаможнік прызначаецца для практычных заняткаў па сучаснай беларускай мове на філалагічных факультэтах вышэйшых навучальных устаноў Беларусі. Складзены ў адпаведнасці з існуючай вучэбнай праграмай. Даюцца заданні і практыкаванні на замацаванне тэарэтычных ведаў і выпрацоўку ўменняў і навыкаў па ўсіх раздзелах сучаснай беларускай літаратурнай мовы, ад фанетыкі да сінтаксісу. Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-72]   Наступная   Апошняя