Справочник для правозащитных организаций

Справочник для правозащитных организаций

Пособие по мониторингу, защите прав человека и менеджменту неправительственных общественных организаций

Международная Хельсинкская Федерация по правам человека объединяет 30 независимых неправительственных организаций в Европе и Северной Америке, расположенных на территории всего земного шара. Наши страны отличаются по языку, культуре и истории, но у всех нас имеются проблемы с правами человека, хотя каждое из наших правительств подписало соответствующие международные соглашения о защите прав своих граждан. Наши Хельсинкские Комитеты осущ... Болей »


Jeden svět - One World

Jeden svět - One World

2002

Společnost Člověk v tísni každoročně uděluje cenu Homo Homini osobám, které významným způsobem přispívají k obhajobě lidských práv, prosazování demokratických principů a odvážně se staví proti přijetí násilí jako prostředku řešení politických problémů. V roce 1999 byla tato cena udělena přednímu představiteli opozičního křesťanského hnutí na Kubě Oswaldu Payá Sardinasovi. V roce 1995 přijal cenu člen ruské státní dumy Sergej Kovaljov, k... Болей »


Člověk v tísni

Člověk v tísni

výročni zpráva

Společnost Člověk v tísni založili novináři, kteří nechtěli z prostředí válek, přírodních katastrof a autoritativních režimů jen psát zprávy a reportáže, odmítali být pasivními pozorovateli. Lidé, kteří začali jezdit s kamiony naloženými základními potravinami nebo stavebním materiálem, zase nikdy nepřestali z krizových oblastí přinášet svědectví o tom, co na místě viděli. Od vypravení první zásilky s humanitární pomocí do Náhorního Kar... Болей »


Freedom of the Press 2005

Freedom of the Press 2005

a global survey of media independence

Freedom of the Press 2005 could not have been completed without the contributions of numerous Freedom House staff and consultants. The following section, entitled “The Survey Team,” contains a detailed list of writers and advisers without whose efforts and input this project would not have been possible. We are grateful for the insights provided by those who served on this year’s review team, including Freedom House staff members Jennif... Болей »


McCann Gerard, McCloskey Stephen, Lokalnie - globalnie

Lokalnie - globalnie

Kluczowe zagadnienia studiów nad rozwojem

McCann Gerard, McCloskey Stephen

Myśl globalnie, działaj lokalnie - to popularne hasło zwracające uwagę na współzależności globalne, wzywające do zaangażowania na poziomie lokalnym. Pierwsze polskie wydanie książki „LOKALNIE - GLOBALNIE. Kluczowe zagadnienia studiów nad rozwojem" to pozycja unikalna, będąca uzupełnieniem dostępnych w Polsce publikacji dotyczących rozwoju globalnego. Stanowi przystępne i wyczerpujące wprowadzenie do tej tematyki, niezbędne do zrozumieni... Болей »


Sprawozdani z działalności Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota

Sprawozdani z działalności Klubu Historyczneg...

w latach 2002-2006

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota", zwany dalej Klubem, powstał w Warszawie, w początkach stycznia 2002 r. z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej (ŚZŻAK), przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej-Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN-KŚZpNP). Zadaniem Klubu miało być i jest zapoznawanie członków i sympatyków, a także szerokich kręgów społeczeństwa, w tym młodzieży, z opartą ... Болей »


Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych

Ochrona praw osób należących do mniejszości n...

Raporty. Espertyzy. Opinie

Demokratyczne zmiany polityczne, jakie się dokonały w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po 1989 roku, przyniosły radykalną zmianę w sytuacji osób należących do mniejszości narodowych. Zmiany te umożliwiły przede wszystkim swobodne, pozbawione prawnej lub politycznej dyskryminacji publiczne przyznawanie się do swojego pochodzenia narodowego i etnicznego. Pojawiły się jednak nowe zagrożenia w postaci agresywnych ruchów narodowych (nac... Болей »


Ellis Andrew, Gratschew Maria i in., Aktywizacja wyborców

Aktywizacja wyborców

Inicjatywy z różnych krajów świata

Ellis Andrew, Gratschew Maria i in.

Niska partycypacja w wyborach i referendach to jeden z zasadniczych przejawów kryzysu uczestnictwa w życiu publicznym w Polsce. Myśląc o naprawie Państwa należy podejmować działania zmierzające do aktywizowania społeczeństwa i włączania się obywateli w życie publiczne. Działania te powinny mieć możliwie różnorodny charakter - informacyjny, edukacyjny, promocyjny. Ważne są również zmiany w prawie wyborczym, w szczególności w procedurach ... Болей »


Elster Jon, Tworzenie konstytucji w Europie Środkowej

Tworzenie konstytucji w Europie Środkowej

czyli przebudowa łodzi na pełnym morzu

Elster Jon

Jon Elster jest profesorem nauk politycznych i filozofii na Uniwersytecie w Chicago. Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu badawczego IRIS, prowadzonego na Uniwersytecie Maryland. Autor dziękuje organizatorom projektu za okazaną mu pomoc. Uwagi na temat roboczej wersji niniejszej pracy wyrazili: Christopher Clague, Lucian Mihai, Claus Offe, Wiktor Osiatyński, Cass Sunstein i Michael Tropper, za co autor składa Im serdeczne po... Болей »


pdf
Адважны Вінцук, Унія на Палесьсі

Унія на Палесьсі

Адважны Вінцук

Вінцук Адважны, бадай мала хто зараз ведае імя гэтага асветніка, місіянера, каталіцкага святара. Асноўную частку свайго жыцця ён прысвяціў служэнню людзям пры дапамозе касцёла. Творы Вінцука гэта, у першую чаргу, байкі, вершы, а таксама пераклады з рускай Крылова, з польскай Красіцкага. Непасрэднай тэматыкай яго твораў была рэлігія. Палессе, як рэгіён, мае сваю адметнасць. Менавіта тут вёскі буйныя і густанаселеныя. А народ – палешукі –... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-246]   Наступная   Апошняя