Тамковіч Аляксандр, Фiласофiя дабрынi

Фiласофiя дабрынi

Ад ка тастрофы — да Сада Надзеі

Тамковіч Аляксандр

Гэтая кнiга не пра бэры, бекерэлi альбо радый са стронцыем. Гэтая кнiга — пра людзей. Пра тых, хто сваёй чуласцю да чужога болю дапамагалі выратаваць генафонд беларускай нацыi. Гэта падзяка тым, хто ў цяжкую хвiлiну не пашкадаваў свайго здароўя дзеля здароўя iншых. Кнiга пра фiласофiю дабрынi. Выкарыстаныя фотаздымкi Андрэя Вышынскага, Андрэя Давыдчыка, Яўгена Коктыша, з архiваў Беларускага дабрачыннага фонду «Дзецям Чарнобыля», сямейны... Болей »


Авторы-составители: О. Василене, И. Горбачевская, С. Караваева, Let’s read and discuss

Let’s read and discuss

Учеб.-метод. пособие

Авторы-составители: О. Василене, И. Горбачевская, С. Караваева

Данное пособие может быть использовано как для индивидуального чтения, так и в качестве учебного пособия для развития навыков различных видов чтения, а также для организации самостоятельной работы студентов. Пособие состоит из девяти разделов. Каждый раздел снабжен биографией автора, комментариями, упражнениями, направленными на развитие навыков чтения, говорения и письма, а также на активизацию лексики и контроль понимания текста. Разд... Болей »


Лепешаў Іван, Дазнанні

Дазнанні

Лепешаў Іван

Роздум пра трагедыю Я.Купалы ў трыццатыя гады, вайну і маральнасць у творах В.Быкава, нетрадыцыйныя думкі пра А.С.Пушкіна... Адказы на гэтыя і іншыя надзённыя пытанні спрабуе знайсці аўтар кніжкі. Іншыя яе старонкі - пра нашу мову-гаротніцу, пра гвалт над ёю, ранейшы і сучасны. Адрасуецца выкладчыкам, студэнтам і ўсім, хто цікавіцца пытаннямі літаратуры, мовы, гісторыі. Болей »


Адамовіч Славамір, Цана Еўропы, альбо Гісторыі Вільмана

Цана Еўропы, альбо Гісторыі Вільмана

Раман

Адамовіч Славамір

Славамір Адамовіч нарадзіўся 8 сакавіка 1962 году ў сям'і Беларусаў. Вучыўся ў беларускай школе мястэчка Будслаў у паўночна-заходнім рэгіёне Беларусі, адным з самых прабеларускіх. Скончыў 8 класаў, потым - Сьвірскае прафесійна-тэхнічнае вучылішча, пасьля якога працаваў у Казахстане. Далей - служба ў савецкіх ваенна-марскіх сілах, у дыверсійным сьпецпадразьдзеле. Пасьля службы - работа на Беларускай чыгунцы, на станказаводзе імя Кірава ў... Болей »


Чарняўскі Міхась, Вогнепаклоннікі

Вогнепаклоннікі

Кніга для вучняў

Чарняўскі Міхась

Прапануемая кніга археолага, кандыдата гістарычных навук М. М. Чарняўскага з'яўляецца працягам кнігі «Страла Расамахі», якая выйшла ў 1985 г. У мастацка-навуковых нарысах аб жыцці людзей бронзавага веку займальна расказваецца аб першых металічных прыладах працы, аб развіцці земляробства i жывёлагадоўлі, зараджэнні культуры. Адрасуецца вучням еярэдняга школьнага ўзросту. Болей »


Гілевіч Ніл, Як не спыніць узыходу сонца...

Як не спыніць узыходу сонца...

Публіцыстыка

Гілевіч Ніл

Нарадзіўся ў сялянскай сям’і. Першыя гады пасьля Вялікай Айчыннай вайны працаваў паштальёнам у калгасе. У 1951 годзе скончыў Менскае пэдагагічнае вучылішча. Апошні год навучаньня (1955—1956) спалучаў з працай настаўніка ў адной са школаў Менску. У 1956 годзе скончыў філялягічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўнівэрсытэту (спэцыяльнасьць: «беларуская і расейская мова і літаратура»), а пасьля асьпірантуру пры ім. Сябра Саюзу пісьменьні... Болей »


Актуальные проблемы гуманитарных и социальных, Выпуск 1

Актуальные проблемы гуманитарных и социальных

Сборник научных трудов

В сборнике представлены научные труды молодых исследователей Европейского гуманитарного университета, затрагивающие современные проблемы философии, культурологии, правоведения, других областей гуманитарного знания. Для преподавателей, аспирантов, студентов гуманитарных специальностей. Болей »


Щитцова Татьяна, Memento nasci: сообщество и генеративный опыт

Memento nasci: сообщество и генеративный опыт

Штудии по экзистенциальной антропологии

Щитцова Татьяна

В книге рассматривается конститутивное значение феноменов рождения и смерти для человеческого сосуществования. Развивая некоторые фундаментальные положения экзистенциально-феноменологической философии, автор стремится обосновать ведущее значение понятия рождения для философии межличностного сообщества. На место классического memento mori приходит альтернативное «помни о рождении», которое находит антропологическое обоснование в феномено... Болей »


Першай Александр, Семантика пола: репрезентация гендерных отношений во фразеологии

Семантика пола: репрезентация гендерных отнош...

Першай Александр

Монография посвящена анализу гендерно-маркированных фразеологизмов в беларусском, польском, русском и английском языках. Автор исследует, каким образом гендерная стратификация отражена и организована во фразеологии, а также какие социальные институты значимы для фразеологической номинации женщин и мужчин. Для языковедов, славистов, антропологов, социологов, культурологов, специалистов по гендерным исследованиям. Болей »


Фактичность и событие мысли

Фактичность и событие мысли

Сборник научных трудов

Сборник научных работ, приуроченный к 70-летию профессора философии, ректора Европейского гуманитарного университета (Вильнюс) Анатолия Арсеньевича Михайлова. В первом разделе представлены тексты, в которых рассматривается место философа, гуманитарных наук и университета в современном мире. Основную часть сборника (второй раздел) составляют статьи, посвященные анализу феноменологической традиции, – в первую очередь, творчеству Гуссерля ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-407]   Наступная   Апошняя