Караткевіч Уладзімір, Зямля пад белымі крыламі

Зямля пад белымі крыламі

Нарыс

Караткевіч Уладзімір

Нарыс Уладзімера Караткевіча прысьвечаны Беларусі. Аўтар запрашае маладога чытача ў падарожжа па Беларусі, спрабуе паказаць хараство роднай прыроды, прывіць любоў да роднае зямлі, зацікавіць гісторыяй беларускага народу. Падставай для паўстаньна нарысу Уладзімера Караткевіча сталі яго асабістыя перажываньні і ўспрыманьне тых іншых падзеяў, сьведкам каторых ён быў. Як зазначыў сам аўтар, нарыс быў створаны не для таго, каб усё распавесь... Болей »


Лакотка Аляксандр, Барыс Сямён, Сцежкамі дзядоў

Сцежкамі дзядоў

Этнаграфічныя нарысы Кніга для вучняў

Лакотка Аляксандр, Барыс Сямён

Кніга навукова-папулярных этнаграфічных нарысаў расказвае аб народнай архітэктуры, сялянскай працы, звычаях, абрадах і адпачынку нашых продкаў. Таксама ідзе гаворка аб зменах, што адбыліся ў жыццядзейнасці сельскага насельніцтва ў апошні час. Для вучняў сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту. Болей »


Гурскі А. І. - складальнік, Бяздоннае багацце

Бяздоннае багацце

Легенды, паданні, сказы

Гурскі А. І. - складальнік

У зборнік увайшлі беларускія народныя льегенды, паданні, вусныя сказы, у якіх адлюстроўваюцца нацыянальныя рысы жыцця народа, выяўляецца яго светапогляд. Творы ўзяты з рукапісных архіваў, а таксама з фальклорна-этнаграфічных зборнікаў Е. Раманава, П. Шэйна, А. Сержпутоўскага, М. Дабравольскага, М. Федароўскага, з літаратурных крыніц і запісаў самога складальніка. Тэксты адаптаваны з разлікам на масавага чытача. Болей »


Лепешаў Іван, Якалцэвіч Марыя, Слоўнік беларускіх прыказак

Слоўнік беларускіх прыказак

Даведнік

Лепешаў Іван, Якалцэвіч Марыя

У слоўніку апісваюцца каля 1000 найбольш ужывальных прыказак, тлумачыцца іх сэнс, пры неабходнасці даецца іх сітуатыўная і стылістычная характарыстыка. Выкарыстанне прыказак як моўных адзінак ілюструецца прыкладамі э мастацкіх і публіцыстычных тэкстаў. Паказана, у якіх парэміялагічных зборніках прыводзіцца пэўная прыказка ці яе разнавіднасці. Пры некаторых прыказках ёсць даведкі пра іх паходжанне. У слоўніку адлюстравана варыянтнасць пр... Болей »


Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Pasynki i okolice

Pasynki i okolice

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

Na dość rozległym obszarze, leżącym w środkowym biegu rzek Orlanki i Łoknicy — dopływów Narwi, przed wiekami ulokowały się osady ludzkie, które w chrześcijańskiej dobie dały początek prawosławnej parafii Pasynki. Wspomniane rzeki, zasilane przez liczne źródła, od dawien dawna dawały wiele życiodajnych soków omawianym terenom. Ich czyste wody obfitowały w ryby, szeroką dolinę Orlanki porastały bujne trawy łąkowe, bystry nurt Łoknicy i je... Болей »


Трусаў Алег, Невядомая нам краіна

Невядомая нам краіна

Беларусь у яе этнаграфічных межах

Трусаў Алег

Кніга кандыдата гістарычных навук, дацэнта Алега Трусава распавядае пра дзяржаўныя ўтварэнні беларускага народа, якія ў афіцыйнай (беларускай і замежнай) гістарыяграфіі да гэтага часу не прынята лічыць беларускімі. Кніга паказвае, што беларускі народ, у праве на дзяржаўнасць якому некаторыя гора-палітыкі адмаўляюць да гэтага часу, акрамя асноўных дзяржаўных утварэнняў (Полацкае, Тураўскае, Пінскае, Наваградскае і інш. княствы, Вялікае к... Болей »


Zygmunt Gloger

Zygmunt Gloger

pisarz, myśliciel, uczony: studia

Prezentowany tom studiów przynosi wyniki badań sesji naukowej. Jej organizatorzy uważają, że jest to wstęp do działań zakrojonych na szerszą skalę, mających na celu pełne odzyskanie twórczości - jakże wszechstronnej, bogatej - Zygmunta Glogera dla nowoczesnej kultury polskiej, która weszła w XXI wiek. Zgadzam się z redaktorami tomu, że autor Encyklopedii staropolskiej w sposób naturalny powinien stać się pomostem między staropolską dawn... Болей »


Kultura a migracje - stan, wyzwania, perspektywy

Kultura a migracje - stan, wyzwania, perspekt...

Materiały zawarte w publikacji pochodzą z Konferencji zorganizowanej podczas XXI Festiwalu Wielu Kultur i Narodów "Z wiejskiego podwórza"

Słowo „migracja" pochodzi z języka łacińskiego (tac. migratio) i oznacza „przesiedlenie" lub „wędrowanie". Określa ono demograficznie wędrówki ludności oraz przemieszczenia terytorialne związane ze względnie trwałą zmianą miejsca zamieszkania. Etnolodzy dyfuzjonistyczni, którzy na przełomie XIX i XX wieku propagowali rozprzestrzenianie się innowacji kulturowych, począwszy od narzędzi, a na instytucjach społecznych i ideach religijnych s... Болей »


Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznika ludowego. Traditional embroidery and lacepatterns of folk towels. Узорнік традыцыйных гафтаў і карунак народнага ручніка

Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznik...

Haft krzyżykowy. Cross-stitch. Гафт крыжыкам

Oddając w Państwa ręce to wydawnictwo dzielimy się z Wami swoją pasją — ręcznikiem ludowym. Od lat jest on w sferze naszych, zainteresowań. Dziś Muzeum Podlaskie w Białymstoku posiada niemałe zbiory ręczników ludowych. Ich największa ilość znajduj e się w Dziale Etnografii, Białostockim Muzeum Wsi oraz Muzeum w Bielsku Podlaskim, które nieprzerwanie od 2010 roku buduje reprezentatywną dla Ziemi Bielskiej kolekcję ręczników ludowych. Nie... Болей »


Kardasz Aleksander, Obraz którego nie ma

Obraz którego nie ma

Zalew Siemianówka

Kardasz Aleksander

Ten mały fragment Podlasia leżącego w obszarze Zielonych Płuc Polski, o którym chcę Państwu w skrócie opowiedzieć i przypomnieć w starych fotografiach, miał jakże ciekawy i burzliwy przebieg swojej historii. Losy mieszkańców zależały od Wschodu i Zachodu. Z tych kierunków postępowała kolonizacja, z tych stron nadciągały obce wojska niszcząc po drodze wszystko. Przedostatnia zagłada, którą dotkliwie odczuli mieszkańcy tych terenów, szła ... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-68]   Наступная   Апошняя