Дудар, Другое, перапраўленае

Дудар

Зборнік народных песень

Укладальнік гэтага зборніка быў вясковы настаўнік, але ніколі не вывучаў сьпеву й нязнаўся з ім. А тут школьная адміністрацыя загадала праграмныя гадзіны сьпеваў займаць толькі сьпевамі, а не замяняць іх іншымі прадметамі. Тут настаўнік надумаў, што пець трэба, але толькі свае родныя песьні, якія знаёмы настаўніку і вучням, дык вось ён і зьвярнуўся да вучняў, каб яны папрасілі сваіх матак ці бабуляк навучыць іх тыя песьні, што самі ... Болей »


Фадзеева Вольга, Беларуская народная вышыўка

Беларуская народная вышыўка

Фадзеева Вольга

У кнізе на падставе шматлікіх літаратурпых даных і багатага фактала-гічнага матэрыялу, сабранага аўтарам у розных рэгіёнах рэспублікі, разглядаюцца матэрьтял, тэхніка выкапання, арнамент, функцыянальнае прызначэнне вышываных прадметаў, іх семантыка. Значная роля надаецца выяўленню асноўных тыпаў вышывак і арэалаў іх бытавання. Кніга багата ілюстравана. Разлічана ла этнографаў, мастацтвазнаўцаў, а таксама на шырокае кола чытачоў. Болей »


Станкевіч Ян, Этнографічныя й гісторычныя тэрыторыі й граніцы Беларусі

Этнографічныя й гісторычныя тэрыторыі й грані...

Станкевіч Ян

Этнографічныя землі народу, значыцца землі, на каторых ён жывець суцэльнай сваёй масаю, што захавала свае этнографічныя асаблівасьці, маюць для яго найвялікшае значаньне, бо на таковых землях ён мае прыроднае права быць самым гаспадаром, маць свае гаспадарства, нат калі ў мінуласьці ён быў безгаспадарствавым. Прыкладам такіх у мінуласьці безгаспадарствавых народаў, што просьле першае сьветнае вайны здабылі палітычную незалежнасьць, могу... Болей »


Беларускі эратычны фальклор

Беларускі эратычны фальклор

Эратычная тэматыка ўласцівая практычна ўсім жанрам традыцыйнага фальклору беларусаў. Жанчына і мужчына, іх любоўныя і інтымныя ўзаемаадносіны з рознай ступенню “празрыстасці” апісаны ў творах вуснай народнай творчасці, сабраных у гэтым зборніку. Кнігу склалі запісы такіх вядомых даследчыкаў ХІХ ст., як Міхал Федароўскі, Мікалай Нікіфароўскі, Павел Шэйн, Яўген Ляцкі, Севярын Малевіч, Адам Гурыновіч, а таксама сучасныя запісы. Асобны разд... Болей »


Лыч Леанід, Нацыянальна-культурная аўтаномія беларусаў як варыянт захавання іх этнакультурнай самабытнасці

Нацыянальна-культурная аўтаномія беларусаў як...

Лыч Леанід

Нястрымная з прычыны сур’ёзных пралікаў, а хутчэй з-за мэтанакіраванай палітыкі страта беларусамі ўсяго таго, што характарызуе іх як самабытны, адметны ад іншых народ, моцна непакоіць усіх, хто яшчэ не стаў, не збіраецца стаць ахвярай ненажэрнай русіфікацыі. Ніколькі не саграшу перад ісцінай, калі скажу, што і я належу да іх. Не так даўно мною выказвалася ў друку, што ў якасці надзейных выратавальных мер супраць культурна-моўнай асіміля... Болей »


Лыч Леанід, Праблема захавання беларускай этнакультурнай прысутнасці ў славянскім свеце

Праблема захавання беларускай этнакультурнай ...

Лыч Леанід

У кнізе асвятляюцца нялёгкія шляхі змагання за сцвярджэнне беларускай прысутнасці ў славянскім свеце. На канкрэтных прыкладах паказана, што дасягненне гэтай жыцценеабходнай мэты працяглы час абцяжарвалася адсутнасцю ў беларускага народа ўласнай дзяржавы, неабходнасцю шмат энергіі аддаваць супрацьстаянню паланізацыі і русіфікацыі. Прыведзена дастаткова фактычнага матэрыялу, з якога вынікае, што і сёння існуюць сур’ёзныя праблемы з захава... Болей »


Śpiewnik

Śpiewnik

Muzyka jest przejawem kultury duchowej każdej grupy etnicznej. Towarzyszyła ona pracy, obrzędom, świętom ludowym. Muzyka jest niezwykle subtelną formą kreowania i wyrażania emocji. Pieśni obrzędowe jak i związane z życiem codziennym przetrwały na wsiach gminy Orla przekazywane ustnie bez zapisu nutowego ani słownego. Wszyscy jesteśmy symbolem i integralną częścią tradycji i kultury naszej gminy. Warto było pracować i starać się by ten ś... Болей »


Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznika ludowego. Traditional embroidery and lacepatterns of folk towels. Узорнік традыцыйных гафтаў і карунак народнага ручніка, wydanie II

Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznik...

Haft krzyżykowy. Cross-stitch. Гафт крыжыкам

Oddając w Państwa ręce to wydawnictwo dzielimy się z Wami swoją pasją — ręcznikiem ludowym. Od lat jest on w sferze naszych, zainteresowań. Dziś Muzeum Podlaskie w Białymstoku posiada niemałe zbiory ręczników ludowych. Ich największa ilość znajduj e się w Dziale Etnografii, Białostockim Muzeum Wsi oraz Muzeum w Bielsku Podlaskim, które nieprzerwanie od 2010 roku buduje reprezentatywną dla Ziemi Bielskiej kolekcję ręczników ludowych. Nie... Болей »


Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznika ludowego. Узорнік традыцыйных гафтаў і карунак народнага ручніка

Wzornik tradycyjnych haftów i koronek ręcznik...

Чалавек з незапамятных часоў ствараў структуру свайго свету, карыстаючы зробленыя сваімі рукамі прылады. Аддаючы ў Вашыя рукі традыцыйныя шаблоны вышыўкі і карунак Бельскай зямлі, заахвочваем да ўвядзення зменаў і стварэння свайго непаўторнага клімату. Скарыстай кручок, іголку, ніткі і нашы шаблоны, каб, прадаўжаючы традыцыю, ствараць цудоўны свет вакол сябе. Болей »


Co w miastach puszczy

Co w miastach puszczy?

Hajnówka, Kamieniec. Prużany

У перыяд першай сусветнай вайны, на мяжы Белавежскай пушчы, на месцы дзе крыжаваліся чыгуначныя шляхі Варшава-Валкавыск і Беласток-Белавежа паўставалі прамысловыя прадпрыемствы накіраваныя на эксплуатацыю і перапрацоўку драўніны з Белавежскай пушчы. Тут прыяжджалі людзі з розных канцоў у пошуках работы і заработку. Вакол фабрык паўставалі жылыя кварталы. Такія былі пачаткі Гайнаўкі як горада. 3 тых гадоў асталася шматнацыянальная і рэлі... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-71]   Наступная   Апошняя