Каско Алесь

Памятаем.

Гэты дзень у гісторыі запісаўся тым, што ў 1951 годзе на сьвет зьявіўся Талент – Алесь Каско. Па Таленце заўсёды застаецца памяць, якую нам наканавана захаваць.

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom VI

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom VI

Том: VI

Месца выхаду: Ciechanowiec

Дата выхаду: 2010

Рэдактар: Tomaszewski Norbert

Выдавец: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu

ISSN: 1895-7366

Copyright © 2010 by Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1462.]

Albiniak Andrzej, Czeski chmiel, piwo i browarnictwo w Polsce przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII wieku * Branekovi Elżbieta, Piotr Branekovi, Tradycyjne żniwa w Centralnej Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku (prezentacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego - występ Zespołu Folklorystycznego "Momin Prochod" z Bułgarii) * Dąbrowska Monika, Osadnictwo społeczności rolniczych na terenie pogranicza mazowiecko-podlaskiego w okolicach Ciechanowca od młodszej epoki kamienia po wczesną epokę żelaza * Gnatowska Dorota, „Pan Magister”- nota biograficzna Leona Chochlewa (1918-2000) * Górski Piotr W., Jaroniewski Wacław, Księżna Anna Jabłonowska (1728-1800) i jej związki z przyrodoznawstwem i lecznictwem * Jakubik Grzegorz, Struktura zawodu lekarsko-weterynaryjnego w województwie białostockim na przełomie 1938/1939 roku

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Muzeum Rolnictwa im ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu za 2009 rok

Albiniak Andrzej, Czeski chmiel, piwo i browarnictwo w Polsce przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII wieku

Branekovi Elżbieta, Piotr Branekovi, Tradycyjne żniwa w Centralnej Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku (prezentacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego - występ Zespołu Folklorystycznego "Momin Prochod" z Bułgarii)

Dąbrowska Monika, Osadnictwo społeczności rolniczych na terenie pogranicza mazowiecko-podlaskiego w okolicach Ciechanowca od młodszej epoki kamienia po wczesną epokę żelaza

Gnatowska Dorota, „Pan Magister”- nota biograficzna Leona Chochlewa (1918-2000)

Górski Piotr W., Jaroniewski Wacław, Księżna Anna Jabłonowska (1728-1800) i jej związki z przyrodoznawstwem i lecznictwem

Jakubik Grzegorz, Struktura zawodu lekarsko-weterynaryjnego w województwie białostockim na przełomie 1938/1939 roku

Maryniakowa Irena, Mikrotoponimia Ciechanowca

Moczulski Kazimierz, Tajemnicza płyta nagrobna z cmentarza w Winnie-Poświętnej

Mosiewicz Antoni, Skarby z grodzieńskiego archiwum

Murawska-Derewońko Edyta, Wizytacje kościoła pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach z lat 1830 i 1866

Ossoliński Grzegorz, Jan Onufry Ossoliński (1760-1812)

Piskorz-Branelcova Elżbieta, Obrusy i serwetki oraz makatki i zasłonki w kolekcji Muzeum Rolnictwa im ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu - katalog zbiorów

Porycki Janusz, Próba opisu strat osobowych oraz represji stosowanych wobec mieszkańców parafii Winna-Poświętna oraz wsi Antonin i Bujenka w czasie okupacji niemieckiej

Rostkowski Zbigniew, ks., Życie i działalność archiwistyczno-muzealna ks. inf. dr. Eugeniusza Zbigniewa Beszty Borowskiego (1931-2010)

Swierżewski Roman, O księdze "sprzed 200 lat"

Szewczyk Jarosław, O związkach czesko-sudeckiej konstrukcji budowlanej typu "krčkova stavba" z budownictwem ludowym na Podlasiu

Tomaszewska Olga Regina, Tomaszewski Norbert Dariusz, Początki i rozwój aptekarstwa w Ciechanowcu

Tomaszewski Norbert Dariusz, Jan Kazimierz Michał hr. Starzeński h. Lis (1923-2010)

Tomaszewski Norbert Dariusz, Portret ks. Krzysztofa Kluka autorstwa Franciszka Tegazzo

Wójcik Zbigniew, Profesor Gabriel Brzęk (1908-2002) i jego prace poświęcone k. Krzysztofowi Klukowi

Wójcik Zbigniew J., Uwagi o portrecie ks. Krzysztofa Kluka

Варта пазнаёміцца:

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom XII

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom XII

Zbigniew J. Wójcik, Profesora Stanisława Litaka (1932-2010) studia nad Krzysztofa Kluka mapą diecezji łucko-brzeskiej # Norbert Dariusz Tomaszewski, Sprawozdanie z konferencji „Ksiądz Krzysztof Kluk i badacze epoki stanisławowskiej" # Eryk Kotkowicz, Maciej i Michał Starzeńscy jako kolatorzy kościoła w Strabli # Olga Regina Tomaszewska, Norbert Dariusz Tomaszewski, Ludwik Kosiorek (ok. 1812-1875) - zapomniany burmistrz ciechanowiecki # ... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom X, Zeszyt 1

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom X, Zeszyt 1

Bohusz-Rubaszewska Ewa, Panienka z nadbużańskich Wszebor. Korespondencja i notatki z lat młodzieńczych Marii Łupińskiej (1900 - 1904) # Bohusz-Rubaszewska Ewa, Spacer po cmentarzach. Śladami wybranych rodzin z Czyżewa i okolic # Czołomiej Sylwester, Sernik – rekonstrukcja zatraconego obiektu małej architektury # Górski Piotr Władysław, Znaleziska zoologiczne z Gabinetu Historii Naturalnej Anny ks. Jabłonowskiej (1728 - 1800) jako czynni... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom X, Zeszyt 2

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom X, Zeszyt 2

MODA KOBIECA W LATACH 1890-1990 (Pokłosie sesji popularno-naukowej odbytej w Muzeum Rolnictwa w dniu 17 maja 2014 roku) # Joanna Mruk, Moda w ciężkich czasach. Ubiór kobiecy w czasie okupacji w Warszawie # Ewa Tamara Kędziorek, Między obyczajnością a modą - kobiece stroje plażowe w XX wieku # Zuzanna Żubka-Chmielewska, Ubrań drugie życie - komentarz do wystawy „Dokąd sięgam pamięcią. Moda kobieca 1890-1990" # II. PODLASIE RODU CIECIER... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, IX

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

IX

Najbardziej przekonywujących argumentów do filozofii Oświecenia dostarczył ks. Krzysztof Kluk we wstępach i rozwinięciach swych dzieł przyrodniczych, a w omawianym przypadku zoologicznych. We wprowadzeniu do wydanego w latach 1779-1780 dzieła Zwierząt domowych... ujął on credo swych badań i publikacji w następujących słowach: „Treść moich zamysłów iest, pisać o Pielęgnowaniu i Zażyciu Zwierząt domowych (...) i stosowałem się do gospodar... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, VIII

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

VIII

W 1862 r. w Petersburgu, z dala od cenzury warszawskiej i wileńskiej, znany historyk Michał Baliński (1794-1864) ogłosił książkę Dawna Akademia Wileńska. Próba jej historii od założenia w roku 1579 do ostatniego jej przekształcenia w roku 1803. Badacze dziejów szkolnictwa wyższego stwierdzą, że uczelnia w mieście nad Wilią nosiła w tamtych latach różne nazwy, a w czasach Komisji Edukacji Narodowej (po 1773 r.) była nazywana Szkołą Główn... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom VII, Zeszyt 2

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom VII, Zeszyt 2

Brodzka-Bestry Maria, Wprowadzenie do wystawy "Rodziny kresowe i ich spuścizna * Tyszkiewicz Jan, Wacław Stankiewicz (1866-1940) leśnik i przyrodnik * Chodorek Maria Ewa, Wspomnienie o moim dziadku Wacławie Stankiewiczu * Pretkiel Janusz, Wspomnienie o profesorze Wacławie Stankiewiczu, lekarzu weterynarii * Pretkiel Mirosław, wspomnienie o inżynierze Kazimierzu Stankiewiczu oraz o Julii i Aleksandrze Rejmanie Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom VII, Zeszyt 1

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom VII, Zeszyt 1

Wójcik Zbigniew, O książce Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych szukanie, poznanie i zażycie ks. Krzysztofa Kluka * Górski Piotr Władysław, Śladami aptekarstwa, także ciechanowieckiego * Złotkowski Piotr, Początki roku Skłodowskich w świetle nowych danych historyczno-onomastycznych. Na tropie przodków noblistki * Murawska-Dereweńko Edyta, Translokacja XIX-wiecznego drewnianego kościoła z Bogut-Pianek do Ciechanowca Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom V, Zeszyt 2

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom V, Zeszyt 2

Pod koniec 2009 roku ukazał się V tom „Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego”. W dwóch zeszytach zawarto publikacje pracowników i osób współpracujących z „Rocznikiem” (zeszyt 1) oraz materiały z sesji naukowej poświęconej ks. K. Klukowi, odbytej w dniach 12-13 września 2009 roku (zeszyt 2). Na łamach zeszytu nr 1 „Rocznika” zamieszczono 16 artykułów naukowych i publikacji źródłowych oraz sprawozdanie z działalności Muzeum Rolnictwa w 20... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom V, Zeszyt 1

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom V, Zeszyt 1

Pod koniec 2009 roku ukazał się V tom „Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego”. W dwóch zeszytach zawarto publikacje pracowników i osób współpracujących z „Rocznikiem” (zeszyt 1) oraz materiały z sesji naukowej poświęconej ks. K. Klukowi, odbytej w dniach 12-13 września 2009 roku (zeszyt 2). Na łamach zeszytu nr 1 „Rocznika” zamieszczono 16 artykułów naukowych i publikacji źródłowych oraz sprawozdanie z działalności Muzeum Rolnictwa w 20... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, IV

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

IV

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca pod organizacyjnym kierownictwem lekarza dr Pawła Olszewskiego i nauczyciela mgr Kazimierza Uszyńskiego. Muzeum znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku (dawna posiadłość rodziny Starzeńskich), odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969. Muzeum posiada dziewięć działów: Etnograficzny, Historyczno-Art... Болей »