Каско Алесь

Памятаем.

Гэты дзень у гісторыі запісаўся тым, што ў 1951 годзе на сьвет зьявіўся Талент – Алесь Каско. Па Таленце заўсёды застаецца памяць, якую нам наканавана захаваць.

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom V, Zeszyt 2

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom V, Zeszyt 2

Том: V/2

Месца выхаду: Ciechanowiec

Дата выхаду: 2009

Рэдактар: Tomaszewska Olga Regina, Tomaszewski Norbert

Выдавец: Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu

ISSN: 1895-7366

Copyright © 2009 by Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [1158.]

Pod koniec 2009 roku ukazał się V tom „Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego”. W dwóch zeszytach zawarto publikacje pracowników i osób współpracujących z „Rocznikiem” (zeszyt 1) oraz materiały z sesji naukowej poświęconej ks. K. Klukowi, odbytej w dniach 12-13 września 2009 roku (zeszyt 2). Na łamach zeszytu nr 1 „Rocznika” zamieszczono 16 artykułów naukowych i publikacji źródłowych oraz sprawozdanie z działalności Muzeum Rolnictwa w 2008 roku, o łącznej objętości 306 stron. W zeszycie nr 2 znalazło się sprawozdanie z sesji naukowej poświęconej ks. K. Klukowi oraz 19 artykułów – referatów i komunikatów wygłoszonych w czasie jej trwania, o łącznej objętości 242 stron. Autorami i współautorami opracowań opublikowanych w V tomie „Rocznika”, obok pracowników Muzeum Rolnictwa (7 osób), byli badacze z zewnątrz (24 osoby), zarówno ci, którzy od wielu lat współpracują z Muzeum Rolnictwa, jak też uczestnicy sesji poświęconej ks. K. Klukowi.

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Sesja naukowa pt. Ksiądz Jan Krzysztof Kluk (1739-1796). Życie i dorobek naukowy, 12-13.09.2009.

Dobroński Adam Czesław, Legenda ks. K. Kluka

Górski Piotr, Rozwój myśli farmakognostycznej Tabernaemontanusa (1588) i Syreniusza (1613) przez A. Sebę (1734) i K. Kluka (1786)

Górski Piotr, Współpraca ks. Krzysztofa Kluka (1739-1796) z księżną Anną Jabłonowską (1728-1800): Miscellanea farmaceutyczne

Górski Piotr, Współpraca ks. Krzysztofa Kluka (1739-1796) z księżną Anną Jabłonowską (1728-1800): Miscellanea farmaceutyczne

Jakubik Grzegorz, Metody zwalczania chorób zakaźnych zwierząt wg Krzysztof Kluka

Jankowski Henryk, Sochacki Ignacy, Uwagi i refleksje na temat dzieła ks. Krzysztofa Kluka pt. „Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie i zażycie”

Jaszczołt Tomasz, Zachowana książka z księgozbioru ks. Krzysztofa Kluka

Kobryń Henryk, Słownictwo anatomiczne w dziele ks. Krzysztofa Kluka pt. „Zwierząt domowych i dzikich osobliwie kraiowych historyi naturalnej początki i gospodarstwo....”.

Lewandowska Ewa, Wójcik Zbigniew, Problematyka wód w „Rzeczach kopalnych” ks. Krzysztofa Kluka

Maryniakowa Irena, Mowa ludności Ciechanowca i okolicy dawniej i dziś

Parafiniuk Jan, Ksiądz Krzysztof Kluk prekursorem geologii gospodarczej w Polsce

Pastusiak Kazimiera, Określenia zoonimiczne w nazwach roślin wybrane z „Dykcyonarza roślinnego” Krzysztofa Kluka

Porycki Janusz, Ksiądz Krzysztof Kluk – proboszcz parafii Winna-Poświętna w latach 1767–1770.

Rembiszewska Dorota Krystyna, Leksyka związana z realiami wiejskimi w pracy Krzysztofa Kluka „O roślinach”

Suchorska-Tropiło Krystyna, Pióro-Jabrucka Ewelina, Ksiądz Krzysztof Kluk – wielki polski botanik i florysta

Szamryk Konrad Kazimierz, O potrzebie badań nad językiem pism Krzysztofa Kluka

Tomaszewski Norbert Dariusz, Sesje naukowe PAN poświęcone osobie i dorobkowi naukowemu ks. Krzysztofa Kluka zorganizowane w Ciechanowcu (1973–1999).

Tomaszewski Norbert Dariusz, Sprawozdanie z sesji naukowej pt. „Ksiądz Jan Krzysztof Kluk (1739-1796). Życie i dorobek naukowy”. Ciechanowiec, 12-13.09.2009.

Wójcik Zbigniew J., Nowe materiały do biografii ks. Krzysztofa Kluka, proboszcza ciechanowieckiego

Wołk Adam, Troska w zakresie ochrony przyrody oraz plonów u ks. Krzysztofa Kluka

Варта пазнаёміцца:

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom XII

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom XII

Zbigniew J. Wójcik, Profesora Stanisława Litaka (1932-2010) studia nad Krzysztofa Kluka mapą diecezji łucko-brzeskiej # Norbert Dariusz Tomaszewski, Sprawozdanie z konferencji „Ksiądz Krzysztof Kluk i badacze epoki stanisławowskiej" # Eryk Kotkowicz, Maciej i Michał Starzeńscy jako kolatorzy kościoła w Strabli # Olga Regina Tomaszewska, Norbert Dariusz Tomaszewski, Ludwik Kosiorek (ok. 1812-1875) - zapomniany burmistrz ciechanowiecki # ... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom X, Zeszyt 1

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom X, Zeszyt 1

Bohusz-Rubaszewska Ewa, Panienka z nadbużańskich Wszebor. Korespondencja i notatki z lat młodzieńczych Marii Łupińskiej (1900 - 1904) # Bohusz-Rubaszewska Ewa, Spacer po cmentarzach. Śladami wybranych rodzin z Czyżewa i okolic # Czołomiej Sylwester, Sernik – rekonstrukcja zatraconego obiektu małej architektury # Górski Piotr Władysław, Znaleziska zoologiczne z Gabinetu Historii Naturalnej Anny ks. Jabłonowskiej (1728 - 1800) jako czynni... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom X, Zeszyt 2

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom X, Zeszyt 2

MODA KOBIECA W LATACH 1890-1990 (Pokłosie sesji popularno-naukowej odbytej w Muzeum Rolnictwa w dniu 17 maja 2014 roku) # Joanna Mruk, Moda w ciężkich czasach. Ubiór kobiecy w czasie okupacji w Warszawie # Ewa Tamara Kędziorek, Między obyczajnością a modą - kobiece stroje plażowe w XX wieku # Zuzanna Żubka-Chmielewska, Ubrań drugie życie - komentarz do wystawy „Dokąd sięgam pamięcią. Moda kobieca 1890-1990" # II. PODLASIE RODU CIECIER... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, IX

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

IX

Najbardziej przekonywujących argumentów do filozofii Oświecenia dostarczył ks. Krzysztof Kluk we wstępach i rozwinięciach swych dzieł przyrodniczych, a w omawianym przypadku zoologicznych. We wprowadzeniu do wydanego w latach 1779-1780 dzieła Zwierząt domowych... ujął on credo swych badań i publikacji w następujących słowach: „Treść moich zamysłów iest, pisać o Pielęgnowaniu i Zażyciu Zwierząt domowych (...) i stosowałem się do gospodar... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, VIII

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

VIII

W 1862 r. w Petersburgu, z dala od cenzury warszawskiej i wileńskiej, znany historyk Michał Baliński (1794-1864) ogłosił książkę Dawna Akademia Wileńska. Próba jej historii od założenia w roku 1579 do ostatniego jej przekształcenia w roku 1803. Badacze dziejów szkolnictwa wyższego stwierdzą, że uczelnia w mieście nad Wilią nosiła w tamtych latach różne nazwy, a w czasach Komisji Edukacji Narodowej (po 1773 r.) była nazywana Szkołą Główn... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom VII, Zeszyt 2

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom VII, Zeszyt 2

Brodzka-Bestry Maria, Wprowadzenie do wystawy "Rodziny kresowe i ich spuścizna * Tyszkiewicz Jan, Wacław Stankiewicz (1866-1940) leśnik i przyrodnik * Chodorek Maria Ewa, Wspomnienie o moim dziadku Wacławie Stankiewiczu * Pretkiel Janusz, Wspomnienie o profesorze Wacławie Stankiewiczu, lekarzu weterynarii * Pretkiel Mirosław, wspomnienie o inżynierze Kazimierzu Stankiewiczu oraz o Julii i Aleksandrze Rejmanie Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom VII, Zeszyt 1

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom VII, Zeszyt 1

Wójcik Zbigniew, O książce Rzeczy kopalnych osobliwie zdatniejszych szukanie, poznanie i zażycie ks. Krzysztofa Kluka * Górski Piotr Władysław, Śladami aptekarstwa, także ciechanowieckiego * Złotkowski Piotr, Początki roku Skłodowskich w świetle nowych danych historyczno-onomastycznych. Na tropie przodków noblistki * Murawska-Dereweńko Edyta, Translokacja XIX-wiecznego drewnianego kościoła z Bogut-Pianek do Ciechanowca Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom VI

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom VI

Albiniak Andrzej, Czeski chmiel, piwo i browarnictwo w Polsce przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII wieku * Branekovi Elżbieta, Piotr Branekovi, Tradycyjne żniwa w Centralnej Bułgarii na przełomie XIX i XX wieku (prezentacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego - występ Zespołu Folklorystycznego "Momin Prochod" z Bułgarii) * Dąbrowska Monika, Osadnictwo społeczności rolniczych na terenie pogranicza mazowiecko-podlas... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, Tom V, Zeszyt 1

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

Tom V, Zeszyt 1

Pod koniec 2009 roku ukazał się V tom „Ciechanowieckiego Rocznika Muzealnego”. W dwóch zeszytach zawarto publikacje pracowników i osób współpracujących z „Rocznikiem” (zeszyt 1) oraz materiały z sesji naukowej poświęconej ks. K. Klukowi, odbytej w dniach 12-13 września 2009 roku (zeszyt 2). Na łamach zeszytu nr 1 „Rocznika” zamieszczono 16 artykułów naukowych i publikacji źródłowych oraz sprawozdanie z działalności Muzeum Rolnictwa w 20... Болей »


Ciechanowiecki Rocznik Muzealny, IV

Ciechanowiecki Rocznik Muzealny

IV

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka powstało w 1962 r. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ciechanowca pod organizacyjnym kierownictwem lekarza dr Pawła Olszewskiego i nauczyciela mgr Kazimierza Uszyńskiego. Muzeum znajduje się w zespole pałacowo-parkowym z połowy XIX wieku (dawna posiadłość rodziny Starzeńskich), odbudowanym ze zniszczeń wojennych w latach 1966-1969. Muzeum posiada dziewięć działów: Etnograficzny, Historyczno-Art... Болей »