Сасна Рыгор

Імя мітрафорнага протаіерэя, доктара багаслоўя Рыгора Сасны шырока вядома ў праваслаўным свеце. Яму, выхадцу Бельскай зямлі, што ў Падляскім ваяводстве Польшчы, за сваё жыццё ўдалося зрабіць незвычайна шмат для вывучэння гісторыі Праваслаўнай Царквы і праваслаўя. Пяру а. Рыгора належаць сотні артыкулаў і дзясяткі кніг, у тым ліку фундаментальныя кнігапісы, зборнікі дакументаў. Бадай, першым, хто аказаў уплыў на а. Рыгора як на будучага праваслаўнага пастыра і навукоўца, быў дырэктар Беларускага ліцэя ў Бельску Падляскам Яраслаў Кастыцевіч, выхадзец са святарскай сям'і. Вучоба ў Духоўнай семінарыі і Багаслоўскай акадэміі ў Варшаве, першыя гады службы ў прыходах на паўночным усходзе і ўсходзе Польшчы, дзе ён наяве ўбачыў трагедыю праваслаўных у XX стагоддзі, умацавалі яго ў думках аб неабходнасці глыбіннага спазнання гісторыі яго народа, гісторыі праваслаўя. З гэтага часу яго дэвізам становіцца выраз, які з'яўляецца свайго роду адказам на папулярнае ў Польшчы сцвярджэнне, што праваслаўе і праваслаўныя з'явіліся тут толькі "у царскія часы", г.з. у XIX ст., калі іх сюды нібы "завезлі з Расеі". "Ніхто нас сюды не прывозіў, мы жывем на гэтай зямлі з пачатку хрысціянізацыі гэтых земляў", - падкрэслівае а. Рыгор. Праблеме спрадвечнасці праваслаўя і Праваслаўнай Царквы ў Польшчы ён, як навуковец багаслоў, пачынае надаваць адмысловую ўвагу.

Так з'яўляюцца першыя вялікія працы а. Рыгора. Ён збірае дакументальныя матэрыялы па гісторыі тых або іншых праваслаўных прыходаў на Беласточчыне і піша аб іх монаграфічныя дакументаваныя нарысы. У поле ўвагі а. Рыгора трапляюць шматлікія мясцовасці, вядомыя сваім шматвяковым мінулым: мястэчка Крынкі, Заблудаў, дзе пры двары мясцовых праваслаўных магнатаў Хадкевічаў першадрукары Ян Фёдараў і Пётр Цімафеяў Мсціславец надрукавалі знакамітае "Вучыльнае Евангелле" у далёкім 1569 г. Адначасова ён пачынае актыўна супрацоўнічаць з беларускамоўнай газетай "Ніва", якая выходзіць у Беластоку. У ёй з'яўляецца мноства яго матэрыялаў, у тым ліку бібліяграфічных, прысвечаных роднаму краю. Тутака ж, у "Ніве" а. Рыгор пачынае стала весці адмысловую рубрыку, якую сам ён заве "Беларусікі".

Знаходзячыся на святарскім служэнні ў Сямятычах, ён піша шырокае даследаванне па гісторыі праваслаўя ў гэтым рэгіёне і публікуе яго ў 1983 г. У наступным годзе з'яўляецца першая кніга а. Рыгора "Bibliografia parafii prawosławnych na białostocczyźnie: Część alfabetyczna", выдадзеная Беластоцкім Навуковым Аб'яднаннем. Гэтая кніга адчыняе цэлую серыю яго манаграфій, прысвечаных гісторыі праваслаўных прыходаў на роднай Беласточчыне. Яна ўключае мноства даследчых навацый і па сутнасці ўяўляе сабой беспрэцэдэнтны прыклад навуковай літаратуры. Серыю гэтую, задуманую і ажыццёўленую а. Рыгорам, можна без перабольшання назваць шматтомнай гісторыка-дакументальнай энцыклапедыяй праваслаўнай Беласточчыны. Акрамя ўласна падрабязнага кнігапіса і гістарычнай хронікі ў яе ўвайшлі тамы, прысвечаныя іерархіі і прыхадскому кліру праваслаўнай Царквы на Беласточчыне, царкоўнай статыстыцы, скрупулёзна складзеныя на аснове аналізу шматлікіх тысяч дакументаў, у тым ліку сотняў аб'ёмных царкоўных метрычных кніг.

У сярэдзіне 1980-х гадоў а. Рыгор пачынае актыўна пісаць для новага праваслаўнага выдання ў Польшчы, атрымалага назоў "k Podlaski, пазней, ужо ў 1990-е гады, стаўшага штомесячным аўтарытэтным часопісам "Przegląd Prawosławny".

У 1987 г. з'яўляецца вельмі важная праца а. Рыгора, даўшая пачатак новай серыі яго кніг. Тэмай гэтай новай серыі сталі публікацыі аб праваслаўі ў польскамоўным друку. Каштоўнасць гэтай тытанічнай бібліяграфічнай працы а. Рыгора немагчыма пераацаніць. Без гэтых бібліяграфічных тамоў цяжка сабе ўявіць працу шматлікіх царкоўных і свецкіх навукоўцаў не толькі ў Польшчы, але і далёка за яе межамі.

Гісторыі Праваслаўнай Царквы ў міжваеннай Польшчы а. Рыгор прысвяціў адмысловае выданне – дбайна падабраны збор дакументаў, апублікаваны ім у 1991 г. Гэты ж даследчы прыём быў выкарыстаны ім у іншай кнізе, якая адлюстроўвае нацыянальны і этноканфесіянальны рух праваслаўных на Беласточчыне ў цяжкія 1944-1948 гг., апублікаванай у 1996 г.

Пачынаючы з 1995 г. з друку выходзіць некалькі манаграфій, напісаных а. Рыгорам разам з яго вучнем, актыўным беларускім праваслаўным дзеячам у Польшчы культуролагам Дарафеем Фёнікам:” Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim”(1995), "Cerkiew i Monaster św Mikołaja w Bielsku Podlaskim" (1996), "Orla na Podlasiu" (1997), "Parafia Ryboły" (1999). Усе гэтыя кнігі становяцца найкаштоўнейшымі сведчаннямі шматвяковай гісторыі праваслаўя на ўсходзе Польшчы, якая сыходзіць сваімі каранямі да перыяду ранняга сярэднявечча.

Вынікам шматгадовых пошукаў у айчынных і замежных архівах стала аб'ёмная гістарычная манаграфія а. Рыгора аб Варшаўска-Бельскай праваслаўнай епархіі, надрукаваная ў 2000 г. Яна атрымала высокую адзнаку як у Польшчы, так і за мяжой. Без сумневу, такога дбайнага і падрабязнага сучаснага гістарычнага даследавання пакуль не мае ні адна праваслаўная епархія ў Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропе, і на Балканах.

У 2001 г. а. Рыгор публікуе незвычайна важную і каштоўную працу, прысвечаную праваслаўным святым месцам і цудатворным абразам на Беласточчыне, у працы над якой яму актыўна дапамагала яго спадарожніца жыцця - матушка Антаніна. У 2002 г. выходзіць у свет іх сумесная манаграфія "Zapomniane dziedzictwo: Nie istniejące już cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi”. Цяпер а. Рыгор Сасна жыве ў вёсцы Рыбалы, на поўдзень ад Беластока. Мясцовы праваслаўны храм у імя свв. Кузьмы і Дзям’яна дзе ўжо паўтара дзясятка гадоў служыць а. Рыгор, стагоддзямі з'яўляўся цэнтрам духоўнага жыцця шырокай акругі. Нягледзячы на неверагодную занятасць, выкарыстоўваючы вольны час, вольны ад нялёгкіх пастырскіх абавязкаў у адным з самых вялікіх праваслаўных прыходаў сучаснай Польшчы, а. Рыгор здолеў акрамя навуковых даследаванняў сабраць багатыя матэрыялы па гісторыі праваслаўя, стварыць велізарны архіў.

Верагодна, было бы правільным назваць а. Рыгора не толькі царкоўным гісторыкам, гісторыкам праваслаўнай Царквы, але і беларусаведам, бо менавіта аб роднай беларускай культуры і напісаная асноўная частка яго прац.

Нарадзіўся а. Рыгор 30 красавіка 1939 г. у сялянскай сям'і Апанаса і Марыі' Соснаў ў невялікай вёсачцы Шарні, што ў 10 км ад г. Бельска Падляскага. Вучыўся ў сельскіх школах, затым у вядомым беларускім ліцэі ў Бельску Падляскім. Увосень 1957 г. паступіў у Праваслаўную Духоўную Семінарыю ў Варшаве і ў 1960 г. скончыў яе. У тым жа годзе ажаніўся на настаўніцы Антаніне Троц, а трохі пазней "архібіскуп Варшаўскі і мітрапаліт усяе Польшчы" Васіль (Дарашкевіч) пасвячае яго ў святарскі сан.

Дваццацігадовы а. Рыгор становіцца студэнтам Праваслаўнага Аддзялення Хрысціянскай Тэалагічнай Акадэміі ў Варшаве і адначасова плябанам праваслаўнага прыходу ў вялікім Кодне, якое раскінулася на левым беразе Буга на поўдзень ад Тэрэспаля. З 1964 г. амаль чвэрць стагоддзя ён служыць у дарагіх яго сэрцу Сямятычах - маленькім мястэчку, дзе было задумана і напісана большасць навуковых прац а. Рыгора. Па рашэнні мітрапаліта Васіля ў сакавіку 1987 г. яго перакладаюць у Рыбалы, дзе а. Рыгор нясе сваю пастырскую службу па сённяшні дзень. Протаіерэй Рыгор Сасна мае некалькі вышэйшых царкоўных і дзяржаўных узнагарод, увесну 1999 г. яму была падараваная мітра. Гэты найвышэйшы знак адрознення святара, узнагароджанне якім заўсёды вялікая падзея не толькі ў жыцці пэўнага прыходу або благачыння, але і епархіі або нават той або іншай памеснай Царквы.

У апошнія гады спадарожніца жыцця а. Рыгора матушка Антаніна стала незаменным памагатым і ў яго навуковых пошуках, часта становячыся і суаўтарам пры напісанні той або іншай працы. "У маёй сітуацыі, - казаў а. Рыгор у адным з сваіх інтэрв'ю, - амаль усе прыбыткі "укладзены ў паперы". А кампенсаваннем з'яўляюцца апублікаваныя тэксты. Мусіць, мае захапленні цяжкія і цяжкія для сям'і, аднак іх добразычлівае стаўленне да маёй навуковай працы яшчэ больш мяне мабілізуе. Свае выказванні хачу скончыць, хоць можа гэта і нясціпла, словамі вядомага Рыгора Хадкевіча з прадмовы да Заблудаўскага Евангелля 1569 г.: "Думаў пра тое, каб для разумення простых людзей перавесці гэтую кнігу...", а я імкнуўся зрабіць спробу, каб нарысы гісторыі нашай Царквы паказаць нашым людзям”.

Гэтыя "паперы" а. Рыгора вельмі разнастайныя: шматлікія працы самога а. Рыгора, як апублікаваныя, так і не апублікаваныя, вялікая, якая налічвае тысячы тамоў бібліятэка і архіў, што збіраўся ім на працягу ўсяго жыцця. Без перабольшання, гэта адно з найбуйнейшых адмысловых збораў па гісторыі праваслаўя ў свеце і адзіны ў сваім родзе архіў па гісторыі праваслаўных прыходаў і цэркваў Беласточчыны ў XIX-XX стст.

Юры Лабынцаў

 

Сасна Рыгор :: Выданьні

pdf
mp3
Sosna Grzegorz, Święte miejsca i cudowne ikony

Święte miejsca i cudowne ikony

Prawosławne sanktuaria na Białostocczyźnie

Sosna Grzegorz

Кніжка “Святыя месцы і цудоўныя іконы” - вынік шматгадовай працы, пошукаў, падарожжаў, размоў, апрацаванняў знакамитага даследчыка, гисторыка, краязнащцы айца Рыгора Сасны. Гэта сотні гадзін, праведзеных у архівах розных гарадоў розных краін. Гэта неацанімы дар усім, хто быў, хто ёсць і хто будзе. “Святыя месцы і цудоўныя іконы” – сваеасаблівая энцыклапедыя, якая дазваляе зрабіць яшчэ адзін крок у сябе. Чалавеку, выхаванаму ў атэістычны... Болей »


pdf
Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Szczyty

Szczyty

Dzieje wsi i parafii

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

Выданне пабудавана на фактычным матэрыяле з прыцягненнем дакументаў і фотаздымкаў. Старонкі кнігі здзіўляюць глыбінёй даследвання жыцця вёскі, а часам выклікаюць настальгічны сум па далёкіх часах дзяцінства, якое цесна было звязана з вёскай. У чарговы раз аўтары пакараюць глыбінёй свайго розуму і чысцінёй памкненняў. Кранае іх любасць да мастацкага слова, нацыянальнай даўніны і гісторыі. Лішні раз пераконваешся ў тым, які добры вынік да... Болей »


pdf
Sosna Grzegorz, Parafia Ryboły

Parafia Ryboły

Прыход Рыбалы

Sosna Grzegorz

Opisując dzieje podlaskich miejscowości, zamieszkałych przez prawosławnych Białorusinów, tym razem dotarliśmy do parafii wiejskiej. Dotychczas bowiem ukazały się nasze opracowania dotyczące dwóch miejscowości typu miejskiego: Bielska Podlaskiego oraz Orli. Oba te ośrodki w wielu okresach lub epizodach swej historii są twardo umiejscowione w ogólnych dziejach Rzeczpospolitej. Wydarzenia z dziejów parafii Ryboły mają raczej wymiar lokalny... Болей »


pdf
epub
Sosna Grzegorz, Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim

Dzieje Cerkwi w Bielsku Podlaskim

Гісторыя Царквы ў Бельску Падляшскім

Sosna Grzegorz

Bielsk — dzisiejszy Bielsk Podlaski — gród ruski założony nad rzeką Lubką, odgrywał i odgrywa ważną rolę w życiu Cerkwi prawosławnej i ludności białoruskiej. Już w średniowieczu, jako główne centrum gospodarcze i kulturalne Podlasia, był siedzibą protopopii (dekanatu). Wtedy należał do diecezji włodzimiersko-brzeskiej. Cerkwie były pierwszymi obiektami sakralnymi w Bielsku. Wydarzenia, które miały miejsce w tym mieście, szerokim echem o... Болей »


pdf
Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Orla na Podlasiu. Dzieje Cerkwi, miasta i okolic

Orla na Podlasiu. Dzieje Cerkwi, miasta i okolic

Орля на Падляшшы. Гісторыя Царквы, горада і наваколля

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

W rozumieniu potocznym, zgodnie z tym czego nauczono nas w szkole, historię pojmujemy jako odwieczne zmaganie się państw, narodów, religii, kultur... W pamięci byłych uczniaków pozostają najczęściej mechanicznie tam wprowadzone abstrakcyjne pojęcia, daty, nazwiska panujących, miejsca bitew — słowem okruchy krwawej historii zmagań za rząd ciał i dusz. W zasadzie można by na takie przedstawianie i przyswajanie historii się zgodzić, gdyby.... Болей »


pdf
Sosna Grzegorz, Troc-Sosna Antonina, Zapomniane dziedzictwo

Zapomniane dziedzictwo

Nie istniejące już cerkwie w dorzeczu Biebrzy i Narwi

Sosna Grzegorz, Troc-Sosna Antonina

Te parafie już nie istnieją. Ślady po nich - zarośnięte cmentarze, kępy drzew na dawnych cerkiewnych placach, nazwy uroczysk, nietypowa architektura niektórych katolickich świątyni - nie dla wszystkich są czytelne. Stanowią jednak część prawosławnego dziedzictwa, tyle że - zapomnianą. Książka księdza doktora Grzegorza Sosny i matuszki Antoniny Troc-Sosny pamięć o nim przywraca. Jest ona, swoistą, uporządkowaną alfabetycznie encyklopedią... Болей »


pdf
Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Pasynki i okolice

Pasynki i okolice

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

Na dość rozległym obszarze, leżącym w środkowym biegu rzek Orlanki i Łoknicy — dopływów Narwi, przed wiekami ulokowały się osady ludzkie, które w chrześcijańskiej dobie dały początek prawosławnej parafii Pasynki. Wspomniane rzeki, zasilane przez liczne źródła, od dawien dawna dawały wiele życiodajnych soków omawianym terenom. Ich czyste wody obfitowały w ryby, szeroką dolinę Orlanki porastały bujne trawy łąkowe, bystry nurt Łoknicy i je... Болей »


Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz, Cerkiew i Monaster św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim

Cerkiew i Monaster św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim

Sosna Grzegorz, Fionik Doroteusz

Kult świętego Mikołaja Cudotwórcy, arcybiskupa Myr Licejskich był rozpowszechniony na ziemiach starej Rusi już od zarania chrześcijaństwa. Święty ten był szczególnie czczony w niższych i średnich warstwach społeczeństwa. Odwołując się do żywota św. Mikołaja, swym patronem obrali go żeglarze, a na naszych terenach — podróżnicy i kupcy. Ci ostatni właśnie niejednokrotnie stawali się fundatorami świątyń pod wezwaniem swego niebiańskiego pa... Болей »


Sosna Grzegorz, Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Białostocczyźnie (1944-1948) w ocenie władz Rzeczpospolitej Polskiej

Sprawy narodowościowe i wyznaniowe na Białostocczyźn...

Wybór dokumentów

Sosna Grzegorz

Sytuacyjne sprawozdania Wojewody Białostockiego w Białymstoku oraz Powiatowych Starostów Białostockiego, Bielskopodlaskiego i Sokólskiego w latach 1944-1948 Болей »


Sosna Grzegorz, Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźnie

Bibliografia parafii prawosławnych na Białostocczyźn...

Część alfabetyczna

Sosna Grzegorz

Niniejsza bibliografia powstała w wyniku wieloletnich poszukiwań źródeł do dziejów prawosławia na terenie Białostocczyzny. Kwerendą objęte zostały wydawnictwa zwarte, artykuły i rozprawy z dzieł zbiorowych i czasopism oraz różnych periodyków i druków. Jest to bibliografia jedyna tego rodzaju, składająca się z dwóch części (alfabetycznej i chronologicznej), możliwie kompletna, mimo że przy jej zestawieniu autor nie zastosował selekcji. W... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-4]   Наступная   Апошняя