en

Міхалюк Дарота

Міхалюк Дарота

Міхалюк Дарота :: Publications

Iwan Kraskowski (1880–1955)

W służbie Białorusi i Ukrainy
Błaszczak Tomasz, Matiash Iryna, Michaluk Dorota

Monografia opowiada o życiu i działalności Iwana Kraskowskiego, urodzonego w 1880 roku w Dubiczach Cerkiewnych, a zmarłego w Bratysławie w 1955 roku. Należał on do tego pokolenia aktywnej inteligencji, którego dojrzałość przypadła na okres społecznej, politycznej i kulturalnej transformacji w Europie...… More

Najdawniejsze przywileje królewskiego miasta Bielska z XV i XVI wieku


Bukowski Waldemar, Michaluk Dorota

Autorzy składają serdeczne podziękowania licznemu gronu osób, które udzieliły pomocy przy przygotowaniu do druku pracy Najdawniejsze przywileje królewskiego miasta Bielska z XV i XVI wieku. Recenzentom, prof. dr hab. Janowi Wroniszewskiemu z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika...… More

Беларуская Народная Рэспубліка 1918 — 1920 гг.

ля вытокаў беларускай дзяржаўнасці
Міхалюк Дарота

У кнізе апавядаецца пра спробу здабыцця беларусамі ўласнай дзяржаўнасці пасля Першай сусветнай вайны. Аўтарка намагалася як мага паўней прадставіць у ёй нараджэнне і развіццё беларускай дзяржаўніцкай ідэі, а таксама дзейнасць, якая прывяла да стварэння і абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі....… More

Białoruska Republika Ludowa 1918-1920

U podstaw białoruskiej państwowości
Michaluk Dorota

Upadek monarchii rosyjskiej w czasie I wojny światowej otworzył szansę znacznych przemian politycznych w Europie Wschodniej. Nastąpiło ożywienie ruchów narodowych na obrzeżach imperium. W większości przechodziły one podobne etapy w rozluźnianiu swojego stosunku z Rosją: od wysunięcia haseł autonomii...… More

Ziemia mielnicka województwa podlaskiego w XVI-XVII wieku

Osadnictwo, własność ziemska i podziały kościelne
Michaluk Dorota

Podlasie należy do najsłabiej zbadanych pod względem historycznym i archeologicznym regionów kraju. Spośród trzech ziem, które złożyły się na ostateczny kształt województwa podlaskiego utworzonego w 1513 roku, najlepiej poznana jest ziemia bielska. Znacznie słabsze są efekty badań historyków nad ziemią...… More

Mielnik

Stolica Ziemi mielnickiej na Podlasiu (do końca XVIII wieku)
Michaluk Dorota

Podlasie to jeden z ciekawszych regionów Kraju. W ciągu stuleci ścierały się tutaj, silnie na siebie oddziaływując, różne kierunki osadnictwa, kultury i tendencje rozwojowe. Ziemie nadbużańskie były terenem rywalizacji pomiędzy książętami ruskimi, litewskimi i mazowieckimi. W XVI-XVIII wieku tędy przebiegała...… More

Dobra i miasteczko Narewka na tle dziejów regionu

Do końca XIX wieku
Michaluk Dorota

Dzieje ziem nad Narewką sięgają daleko w przeszłość, poświadczają to badania archeologów. Jednak pierwsze informacje o tym obszarze w źródłach pisanych pojawiają się dopiero w XVI wieku, wraz z zagospodarowaniem terenów nad górną Narwią i jej dopływami. Terytorium dzisiejszej gminy Narewki zawiera w...… More

pdf

Z dziejów Narwi i okolic

W 480 rocznicę nadania prawa chełmińskiego 1514-1994
Michaluk Dorota

Początki Narwi, dawnego królewskiego miasta lokowanego w 1514 r., sięgają średniowiecza. Mimo kilkuwiekowej metryki miejscowość nie była dotychczas tematem osobnych studiów. W opublikowanych pracach naukowych, podejmujących wieloraką problematykę miast podlaskich, Narwi nie poświęcano dostatecznie dużo...… More

pdf

Скарыніч

Літаратурна-навуковы гадавік
Каўка Аляксей, укладанне

Чарговы выпуск “Скарыніча” прысвечаны надзённым пытанням нацыянальнай тоеснасці, гістарычнай працаздольнасці беларусаў у святле іхняе нацыянальнае ідэі, адлюстраванай цягам стагоддзяў у мастацкай літаратуры, грамадскай думцы Беларусі....… More

Wojna i ludzie

Społeczne aspekty I wojny światowej w Europie Wschodniej

Dnia 28 czerwca 1914 roku w Sarajewie zostały oddane śmiertelne strzały do następcy trony Austro-Węgier arcyksięcia Franciszka--Ferdynanda i jego żony. Czytając doniesienia prasowe na ten temat, mało kto ze współczesnych przewidywał, że misterna gra wywiadu serbskiego wkładającego broń w ręce bośniackich...… More

Kamunikat.org – Belarusian Internet Library
Permission for reprints of the resources is granted only with the credit to the source.
Permission for reprints on the Internet is granted only with the hyperlink to the Kamunikat.org site.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Copyright © 2000-2023 by Kamunikat.org