be
pdf

Беларускі настаўнік 2/2018

„Бе­ла­ру­скі на­стаў­нік” гэ­та аду­ка­цый­ны да­па­мож­нік перш-на­перш на­стаў­ні­кам бе­ла­ру­скай мо­вы ў поль­скіх шко­лах. Але не толь­кі. Хо­чам, каб наш ча­со­піс да­па­ма­гаў усім за­ці­каў­ле­ным бе­ла­ру­скай аду­ка­цы­яй, на­пры­клад гі­сто­ры­кам і ге­ог­ра­фам, якія ўво­дзяць на ўро­ках эле­мен­ты на­ву­чан­ня гі­сто­рыі і ге­аг­ра­фіі Бе­ла­ру­сі, але так­са­ма Пад­ляш­ша. Каб па­шы­раў ся­род на­стаў­ні­каў ве­ды пра Бе­ла­русь і аз­на­ям­ляў з но­вы­мі ме­та­да­мі на­ву­чан­ня. Хо­чам, каб гэ­та бы­ла так­са­ма на­стаў­ніц­кая плат­фор­ма аб­ме­ну мер­ка­ван­ня­мі, праб­ле­ма­мі, дос­ве­дам. Ча­со­піс за­ду­ма­ны Аб’­яд­нан­нем у ка­рысць дзя­цей і мо­ла­дзі, якія вы­ву­ча­юць бе­ла­ру­скую мо­ву АБ-БА. Яго ідэя ўзнік­ла ў час пра­цы над „Стра­тэ­гі­яй раз­віц­ця ас­ве­ты бе­ла­ру­скай на­цы­я­наль­най мен­шас­ці ў Поль­ш­чы”. У пер­шым ну­ма­ры пра­па­ну­ем Вам поў­ны тэкст гэ­та­га — на на­шу дум­ку — фун­да­мен­таль­на­га да­ку­мен­та, ін­фар­ма­цыі пра істот­ныя зме­ны ў ар­га­ні­за­цыі на­ву­чан­ня бе­ла­ру­скай мо­вы як мо­вы на­цы­я­наль­най мен­шас­ці, ін­фар­ма­цыі пра пад­руч­ні­кі і вы­да­вец­кія пла­ны, сцэ­на­рыі ўро­каў.

Каталёг: Kamunikat.org
Выдаўцы і выдавецтвы: Аб’яднанне ў карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову АБ-БА
  • Месца выхаду: Беласток
  • Дата выхаду: 2018
  • Выдавец: Аб’яднанне ў карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову АБ-БА
  • Copyright: © 2018 by А­б’­ядна­нне­ ў­ ка­рысць­ дзяце­й­ і мола­дзі, якія выву­ча­юць­ бе­ла­ру­ску­ю мову­ А­Б-БА
  • Кнігазбор: Kamunikat.org
Камунікат.org – Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка
Пры выкарыстаньні матэрыялаў у друку спасылка на крыніцу інфармацыі абавязковая.
Пры выкарыстаньні матэрыялаў у Інтэрнэце прамая гіпэрспасылка на Kamunikat.org абавязковая.
Ідэя сайту Яраслаў Іванюк
Fundacja Kamunikat.org | KRS 0000735360 | NIP 5423316380 | REGON 380450384 ul. Proletariacka 11 |15-449 Białystok| Polska
Правы © 2000-2024 by Kamunikat.org