Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 6

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

6

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 1996

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Skład Maksymiuk Aleksander; Korekta Łuba Witalis;

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Выдавецтва/ друкарня: Offset-Print, Białystok

Памеры: 184 с., 23 см

ISSN: 1232-7468

Copyright © 1996 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [9], [10]; MiOKB — [10519], [8943]

Дадатковая даведка: Adres redakcji: 15-959 Białystok, ul. Zamenhofa 27; Wydanie publikacji sponsorowane przez: Ministerstwo Kultury i Sztuki RP, Urząd Miejski w Białymstoku i Fundację Stefana Batorego; Na okładce: Monaster supraski. Foto z archiwum "Niwy" Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага Гістарычнага Таварыства

* polemiki, recenzje, wystawy, konferencje: Jerzy Turonek, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992 / Jan Zaprudnik, Belarus: At a Crossroads in History, Boulder—San Francisco—Oxford 1993 / „Białostocki Przegląd Kresowy", t. IV, Białystok 1996 / „Віцебскі сшытак. Пстарычны навукова-папулярны часопіс" / Wystawa „Bieżeństwo — nieznany exodus 1915-1921" / Międzynarodowe sympozja naukowe o unii brzeskiej / „Mniejszości narodowe Białorusi: szlakiem współpracy i zgody" / „Historyczna pamięć narodów * Ведомость об этническом составе Белостокского уезда * Chynczewska-Hennel Teresa, Unia brzeska XVII stulecia w polskiej historiografii * Gomółka Krystyna, Stan badań nad dziejami Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w Polsce * Iwaniuk Sławomir, Białorusini w wyborach do Sejmu PRL II kadencji 1957 roku * Mironowicz Antoni, Geneza bractw cerkiewnych * Mironowicz Antoni, Jerzy Wiesiołkowski (Юры Весялкоўскі) * Mironowicz Eugeniusz, Polski Październik a ludność białoruska Białostocczyzny * Papierzyńska-Turek Mirosława, Wizje unii brzeskiej w świadomości historycznej * Ponarski Zenowiusz, Franciszek Olechnowicz — wydawca, redaktor, publicysta * Wierzbicki Marek, Białorusini w Wojsku Polskim w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. * Піваварчык Сяргей, Беларускае Панямоннеў раннім сярэднявеччы (Х-ХІІІ ст.ст.) * СЕМЯНЧУК ГЕНАДЗЬ, Ведамасці аб этнаграфічньм складзе насельніцтва Беластоцкага, Бельскага i Сакольскага ўездаў Гродзенскай губерні за 1906 го

Выдаўцы і выдавецтвы: Беларускае Гістарычнае Таварыства

Каталёг: Kamunikat.org | MiOKB | BTH

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Сяргей Піваварчык — Беларускае Панямоннеў раннім сярэднявеччы (Х-ХІІІ ст.ст.)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Geneza bractw cerkiewnych
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Teresa Chynczewska-Hennel — Unia brzeska XVII stulecia w polskiej historiografii
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Mirosława Papierzyńska-Turek — Wizje unii brzeskiej w świadomości historycznej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Zenowiusz Ponarski — Franciszek Olechnowicz — wydawca, redaktor, publicysta
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marek Wierzbicki — Białorusini w Wojsku Polskim w czasie kampanii wrześniowej 1939 r.
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz — Polski Październik a ludność białoruska Białostocczyzny
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Дарафей Фіёнік — Эвакуацыя царкоўнай маёмасці ў 1915 годзе i спробы яе вяртання пасля 1921 года на прьгкладзе Беласточчыны
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Krystyna Gomółka — Stan badań nad dziejami Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w Polsce
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Генадзь Семянчук — Ведамасці аб этнаграфічньм складзе насельніцтва Беластоцкага, Бельскага i Сакольскага ўездаў Гродзенскай губерні за 1906 год
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Ведомость об этническом составе Белостокского уезда
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Sławomir Iwaniuk — Białorusini w wyborach do Sejmu PRL II kadencji 1957 roku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Jerzy Wiesiołkowski (Юры Весялкоўскі)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... polemiki, recenzje, wystawy, konferencje: Jerzy Turonek, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992 / Jan Zaprudnik, Belarus: At a Crossroads in History, Boulder—San Francisco—Oxford 1993 / „Białostocki Przegląd Kresowy", t. IV, Białystok 1996 / „Віцебскі сшытак. Пстарычны навукова-папулярны часопіс" / Wystawa „Bieżeństwo — nieznany exodus 1915-1921" / Międzynarodowe sympozja naukowe o unii brzeskiej / „Mniejszości narodowe Białorusi: szlakiem współpracy i zgody" / „Historyczna pamięć narodów W

Зьмест

polemiki, recenzje, wystawy, konferencje: Jerzy Turonek, Wacław Iwanowski i odrodzenie Białorusi, Warszawa 1992 / Jan Zaprudnik, Belarus: At a Crossroads in History, Boulder—San Francisco—Oxford 1993 / „Białostocki Przegląd Kresowy", t. IV, Białystok 1996 / „Віцебскі сшытак. Пстарычны навукова-папулярны часопіс" / Wystawa „Bieżeństwo — nieznany exodus 1915-1921" / Międzynarodowe sympozja naukowe o unii brzeskiej / „Mniejszości narodowe Białorusi: szlakiem współpracy i zgody" / „Historyczna pamięć narodów

Ведомость об этническом составе Белостокского уезда

Chynczewska-Hennel Teresa, Unia brzeska XVII stulecia w polskiej historiografii

Gomółka Krystyna, Stan badań nad dziejami Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi w Polsce

Iwaniuk Sławomir, Białorusini w wyborach do Sejmu PRL II kadencji 1957 roku

Mironowicz Antoni, Geneza bractw cerkiewnych

Mironowicz Antoni, Jerzy Wiesiołkowski (Юры Весялкоўскі)

Mironowicz Eugeniusz, Polski Październik a ludność białoruska Białostocczyzny

Papierzyńska-Turek Mirosława, Wizje unii brzeskiej w świadomości historycznej

Ponarski Zenowiusz, Franciszek Olechnowicz — wydawca, redaktor, publicysta

Wierzbicki Marek, Białorusini w Wojsku Polskim w czasie kampanii wrześniowej 1939 r.

Піваварчык Сяргей, Беларускае Панямоннеў раннім сярэднявеччы (Х-ХІІІ ст.ст.)

СЕМЯНЧУК ГЕНАДЗЬ, Ведамасці аб этнаграфічньм складзе насельніцтва Беластоцкага, Бельскага i Сакольскага ўездаў Гродзенскай губерні за 1906 год

Фіёнік Дарафей, Эвакуацыя царкоўнай маёмасці ў 1915 годзе i спробы яе вяртання пасля 1921 года на прьгкладзе Беласточчыны

Варта пазнаёміцца:

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 46

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

46

Крыніцы асабістага паходжання (ці эга-дакументы) — ліставанне, дзённікі, успаміны і іншыя падобныя запісы з’яўляюпца вельмі каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі мінулага. XIX стагоддзе было своеасаблівым росквітам гэтага тыпу гістарычных сведчанняў. Прычым вядзенне дзённікаў ці рэгулярнае ліставанне ўжо было не толькі рысай духавенства ці шляхты, але таксама шырэйшых колаў насельніцтва, якое паступова ўваходзіла ў эпоху масавай адукац... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

45

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim warto... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 44

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

44

Паводле рэформаў дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), праведзеных у 1564-1566 гг., паветы станавіліся цэнтрамі адміністрацый­нага, ваеннага, судовага і палітычнага жыцця лакальных сацыяльных структур — павятовых шляхецкіх карпарацый. На павятовых сойміках шляхта магла абмяркоўваць не толькі справы агульнадзяржаўнай важнасці, але і вырашаць актуальныя мясцовыя праблемы. Заключэнне ў 1569 г. Люблінскай уніі і ўтварэнне супо... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 43

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

43

Śmierć wielkiego księcia Witolda definitywnie zakończyła okres, określany w historiografii terminologią meteorologiczną, czyli tzw. „burzy koronacyjnej”. Jednak nie rozwiązało to problemu relacji polsko-litewskich, a raczej można pokusić się o stwierdzenie, że przyczyniło się do dalszego zaognienia wzajemnych antagonizmów. Świadczyć o tym będą późniejsze wydarzenia. W latach 1429-1430 udało się rozwiązać problem wzajemnych stosunków pol... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 42

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

42

Тэстаменты мяшчан даўно прыцягваюць увагу даследчыкаў. Гістарыяграфія прадстаўлена працамі, якія ахопліваюць розныя аспекты ў вывучэнні дадзенага віду крыніц. Дакументы апошняй волі берасцейскіх мяшчан фрагментарна разглядаліся ў г істарыяграфіі. Асобныя тэстаменты былі надрукаваны. Аднак на сённяшні дзень тэма так і застаецца маладаследаванай. Тэстамент берасцейскага бурмістра Станіслава Баброўскага, 1639 г., Наталля Сліж (фрагмэнт) Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 41

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

41

Podstawowym źródłem do poznania życia i męczeństwa świętego Antoniego Supraskiego jest jego żywot, który został wpisany do rękopiśmiennego wierszowanego Prologu na miesiące wrzesień-luty. Znajdujący się na początku XVI w. w monasterze supraskim Prolog (Пролог) został napisany około 1496 r. Prolog wrześniowo-lutowy był pierwszą częścią całorocznego kompletu wraz z wykonanym w 1496 r. Prologiem marcowo-sierpniowym (część druga). Oba sześc... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 40

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

40

Су­часны Наваг­ру­дак, летапісны Новго­ро­док , Но­во­го­ро­док , Но­воу­го­ро­док, у пісь­мо­вых крыні­цах з’яў­ляецца адносна позна. На думку Мі­хаі­ла Ці­хамі­рава, першыя звесткі, які я, маг­чыма, адносяцца да го рада, сустракаюцца ў галіцка-валынскім зво­дзе Іпацьеў­скага летапі­су пад 1212 го­дам, калі пад час бараць­бы за Валынь кароль Лешка «(...) же сжали­ся о срамо­те сво­ей и посла к Но­во­у­го­ро­ду по Мстислава и река, брат... Болей »