Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 5

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

5

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 1996

Рэдактар: Mironowicz Eugeniusz

Рэдакцыйная калегія: Skład Maksymiuk Aleksander; Korekta Łuba Witalis;

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Памеры: 176 s., 23 cm

ISSN: 1232-7468

Copyright © 1996 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [7], [8]; MiOKB — [10517], [8940]

Дадатковая даведка: Wydanie publikacji sponsorowane przez: Ministerstwo Kultury i Sztuki RP, Urząd Miejski w Białymstoku i Fundację Stefana Batorego; Na okładce: Dom przy Placu Tyszkiewiczów w Wilnie. Siedziba redakcji "Naszej Niwy" w 1907 r. Foto z archiwum "Niwy" Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага Гістарычнага Таварыства

* recenzje, konferencje: A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995 / Polsko-słowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura, pod redakcją Alberta Bartoszewicza, Olsztyn 1994 / Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białorusi, Wilno 1909—Gdańsk 1995 / Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, cz. I, Ku Wilnu 1894-1919, Warszawa 1994 / Konferencja, Mińsk 25-26.04.1996 r. * Zatarg o język kazań w Żodziszkach w kwietniu 1925 roku * Хлябцэвіч Яўген, Біяграфія бацькі, НББ 091/159 апр. Віталь Скалабан, Дарафей Фіёнік * Głogowska Helena, Stan badań nad historią Białorusi XX w. w Polsce * Iwaniuk Sławomir, Rządowa parcelacja majątku pocerkiewnego w Szczytach-Dzieciołowie w latach 1938-1939 * Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar, Powstanie słuckie 1920 r. w świetle polskich materiałów wojskowych * Łatyszonek Oleg, Działalność białoruskich wojskowych na terytorium Ukrainy w latach 1917-1919 * Mironowicz Antoni, Kościół prawosławny i unicki w Rzeczypospolitej wiatach 1596-1648 * Mironowicz Eugeniusz, Prasa białoruska pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury * Radzik Ryszard, Wincenty Dunin-Marcinkiewicz — postać polsko-białoruskiego pogranicza * Краўцэвіч Аляксандр, Да праблемы ўтварэння Вялікага княства Літоўскага * Цітоў Анатоль, Гербы мест Бельскай зямлі

Выдаўцы і выдавецтвы: Беларускае Гістарычнае Таварыства

Каталёг: Kamunikat.org | MiOKB | BTH

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксандр Краўцэвіч — Да праблемы ўтварэння Вялікага княства Літоўскага
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Kościół prawosławny i unicki w Rzeczypospolitej wiatach 1596-1648
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Ryszard Radzik — Wincenty Dunin-Marcinkiewicz — postać polsko-białoruskiego pogranicza
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz — Prasa białoruska pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Zbigniew Karpus, Waldemar Rezmer — Powstanie słuckie 1920 r. w świetle polskich materiałów wojskowych
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Sławomir Iwaniuk — Rządowa parcelacja majątku pocerkiewnego w Szczytach-Dzieciołowie w latach 1938-1939
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Helena Głogowska — Stan badań nad historią Białorusi XX w. w Polsce
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Анатоль Цітоў — Гербы мест Бельскай зямлі
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Ołeg Łatyszonek — Działalność białoruskich wojskowych na terytorium Ukrainy w latach 1917-1919
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Яўген Хлябцэвіч, Біяграфія бацькі, НББ 091/159 апр. Віталь Скалабан, Дарафей Фіёнік
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Zatarg o język kazań w Żodziszkach w kwietniu 1925 roku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... recenzje, konferencje: A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995 / Polsko-słowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura, pod redakcją Alberta Bartoszewicza, Olsztyn 1994 / Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białorusi, Wilno 1909—Gdańsk 1995 / Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, cz. I, Ku Wilnu 1894-1919, Warszawa 1994 / Konferencja, Mińsk 25-26.04.1996 r.

Зьмест

recenzje, konferencje: A. Sadowski, Pogranicze polsko-białoruskie. Tożsamość mieszkańców, Białystok 1995 / Polsko-słowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Literatura i kultura, pod redakcją Alberta Bartoszewicza, Olsztyn 1994 / Napoleon Rouba, Przewodnik po Litwie i Białorusi, Wilno 1909—Gdańsk 1995 / Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, cz. I, Ku Wilnu 1894-1919, Warszawa 1994 / Konferencja, Mińsk 25-26.04.1996 r.

Zatarg o język kazań w Żodziszkach w kwietniu 1925 roku

Хлябцэвіч Яўген, Біяграфія бацькі, НББ 091/159 апр. Віталь Скалабан, Дарафей Фіёнік

Głogowska Helena, Stan badań nad historią Białorusi XX w. w Polsce

Iwaniuk Sławomir, Rządowa parcelacja majątku pocerkiewnego w Szczytach-Dzieciołowie w latach 1938-1939

Karpus Zbigniew, Rezmer Waldemar, Powstanie słuckie 1920 r. w świetle polskich materiałów wojskowych

Łatyszonek Oleg, Działalność białoruskich wojskowych na terytorium Ukrainy w latach 1917-1919

Mironowicz Antoni, Kościół prawosławny i unicki w Rzeczypospolitej wiatach 1596-1648

Mironowicz Eugeniusz, Prasa białoruska pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury

Radzik Ryszard, Wincenty Dunin-Marcinkiewicz — postać polsko-białoruskiego pogranicza

Краўцэвіч Аляксандр, Да праблемы ўтварэння Вялікага княства Літоўскага

Цітоў Анатоль, Гербы мест Бельскай зямлі

Варта пазнаёміцца:

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 46

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

46

Крыніцы асабістага паходжання (ці эга-дакументы) — ліставанне, дзённікі, успаміны і іншыя падобныя запісы з’яўляюпца вельмі каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі мінулага. XIX стагоддзе было своеасаблівым росквітам гэтага тыпу гістарычных сведчанняў. Прычым вядзенне дзённікаў ці рэгулярнае ліставанне ўжо было не толькі рысай духавенства ці шляхты, але таксама шырэйшых колаў насельніцтва, якое паступова ўваходзіла ў эпоху масавай адукац... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

45

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim warto... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 44

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

44

Паводле рэформаў дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), праведзеных у 1564-1566 гг., паветы станавіліся цэнтрамі адміністрацый­нага, ваеннага, судовага і палітычнага жыцця лакальных сацыяльных структур — павятовых шляхецкіх карпарацый. На павятовых сойміках шляхта магла абмяркоўваць не толькі справы агульнадзяржаўнай важнасці, але і вырашаць актуальныя мясцовыя праблемы. Заключэнне ў 1569 г. Люблінскай уніі і ўтварэнне супо... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 43

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

43

Śmierć wielkiego księcia Witolda definitywnie zakończyła okres, określany w historiografii terminologią meteorologiczną, czyli tzw. „burzy koronacyjnej”. Jednak nie rozwiązało to problemu relacji polsko-litewskich, a raczej można pokusić się o stwierdzenie, że przyczyniło się do dalszego zaognienia wzajemnych antagonizmów. Świadczyć o tym będą późniejsze wydarzenia. W latach 1429-1430 udało się rozwiązać problem wzajemnych stosunków pol... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 42

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

42

Тэстаменты мяшчан даўно прыцягваюць увагу даследчыкаў. Гістарыяграфія прадстаўлена працамі, якія ахопліваюць розныя аспекты ў вывучэнні дадзенага віду крыніц. Дакументы апошняй волі берасцейскіх мяшчан фрагментарна разглядаліся ў г істарыяграфіі. Асобныя тэстаменты былі надрукаваны. Аднак на сённяшні дзень тэма так і застаецца маладаследаванай. Тэстамент берасцейскага бурмістра Станіслава Баброўскага, 1639 г., Наталля Сліж (фрагмэнт) Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 41

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

41

Podstawowym źródłem do poznania życia i męczeństwa świętego Antoniego Supraskiego jest jego żywot, który został wpisany do rękopiśmiennego wierszowanego Prologu na miesiące wrzesień-luty. Znajdujący się na początku XVI w. w monasterze supraskim Prolog (Пролог) został napisany około 1496 r. Prolog wrześniowo-lutowy był pierwszą częścią całorocznego kompletu wraz z wykonanym w 1496 r. Prologiem marcowo-sierpniowym (część druga). Oba sześc... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 40

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

40

Су­часны Наваг­ру­дак, летапісны Новго­ро­док , Но­во­го­ро­док , Но­воу­го­ро­док, у пісь­мо­вых крыні­цах з’яў­ляецца адносна позна. На думку Мі­хаі­ла Ці­хамі­рава, першыя звесткі, які я, маг­чыма, адносяцца да го рада, сустракаюцца ў галіцка-валынскім зво­дзе Іпацьеў­скага летапі­су пад 1212 го­дам, калі пад час бараць­бы за Валынь кароль Лешка «(...) же сжали­ся о срамо­те сво­ей и посла к Но­во­у­го­ро­ду по Мстислава и река, брат... Болей »