Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 4

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік

4

Месца выхаду: Беласток

Дата выхаду: 1995

Рэдактар: Kalina Jerzy

Рэдакцыйная калегія: Skład Chmielewski Jerzy; Korekta Łuba Witalis;

Перакладчык: Maksymiuk Jan, Łuba Witalis

Выдавец: Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Памеры: 217 c., 23 cm

ISSN: 1232-7468

Copyright © 1995 Białoruskie Towarzystwo Historyczne

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт); MiOKB — бібліятэка Музея і асяродка беларускай культуры ў Гайнаўцы, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (папяровы асобнік); BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [5], [6]; MiOKB — [10518]

Дадатковая даведка: Wydanie publikacji sponsorowane przez: Ministerstwo Kultury i Sztuki RP, Urząd Miejski w Białymstoku, Fundację Stefana Batorego; Na okładce: Arcybiskup Sawa (Sowietow) w Augustowie k. Bielska Podlaskiego, 11 lipca 1938 r. Foto ze zbiorów Doroteusza Fionika Выданьне публікуецца тут за ласкавай згодай Беларускага Гістарычнага Таварыства

* Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, red. M. Kondratiuk, Białystok 1995 / Jerzy Hawryluk, Z dziejów Cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X-XVII wieku, Bielsk Podlaski 1993 / Jewfimij Karski, Biełaruski naród i jaho mowa, Miensk 1920 * Białokozowicz Bazyli, U źródeł kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej * Choruży Wiesław, Białoruskie organizacje centrowe w powiatach białostockim, bielskim i sokolskim w latach 1925-1929 * Głogowska Helena, Los białoruskiego posła Sergiusza Baranowa * Gomółka Krystyna, Polityka rządów polskich wobec mniejszości białoruskiej w latach 1918-1939 * Kalina Mirosława, Polonizacja Cerkwi prawosławnej w województwie białostockim (1918-1939) * Karpus Zbigniew, Łatyszonek Oleg, Życiorys generała Stanisława Bułak-Bałachowicza złożony w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie l grudnia 1929 * Liedke Marzena, Związki z możnymi oraz kontakty z Koroną jako przyczyny przemian językowych i kulturalnych szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVI wieku * Mironowicz Antoni, Wokół sporu o przyczyny unii brzeskiej * Mironowicz Eugeniusz, Białorusini w wyborach parlamentarnych i samorządowych w Polsce w latach 1989-1994 * Mironowicz Eugeniusz, Białoruska mniejszość narodowa w II Rzeczypospolitej w historiografii polskiej * Sobecki Mirosław, Wybrane aspekty realizacji funkcji etniczno-kulturowej przez szkoły mniejszości narodowych w Polsce * Хлебцевич Вл

Выдаўцы і выдавецтвы: Беларускае Гістарычнае Таварыства

Каталёг: Kamunikat.org | MiOKB | BTH

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Аляксей Шаланда — Гербыроду Сапегаў
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Marzena Liedke — Związki z możnymi oraz kontakty z Koroną jako przyczyny przemian językowych i kulturalnych szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVI wieku
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Antoni Mironowicz — Wokół sporu o przyczyny unii brzeskiej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Bazyli Białokozowicz — U źródeł kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Mirosława Kalina — Polonizacja Cerkwi prawosławnej w województwie białostockim (1918-1939)
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Krystyna Gomółka — Polityka rządów polskich wobec mniejszości białoruskiej w latach 1918-1939
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz — Białorusini w wyborach parlamentarnych i samorządowych w Polsce w latach 1989-1994
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Владнмнр Хлебцевнч — Село Кленнкн перед беженством — во время мнровой войны
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Helena Głogowska — Los białoruskiego posła Sergiusza Baranowa
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Zbigniew Karpus, Oleg Łatyszonek — Życiorys generała Stanisława Bułak-Bałachowicza złożony w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie l grudnia 1929
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Wiesław Choruży — Białoruskie organizacje centrowe w powiatach białostockim, bielskim i sokolskim w latach 1925-1929
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Eugeniusz Mironowicz — Białoruska mniejszość narodowa w II Rzeczypospolitej w historiografii polskiej
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Mirosław Sobecki — Wybrane aspekty realizacji funkcji etniczno-kulturowej przez szkoły mniejszości narodowych w Polsce
Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, red. M. Kondratiuk, Białystok 1995 / Jerzy Hawryluk, Z dziejów Cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X-XVII wieku, Bielsk Podlaski 1993 / Jewfimij Karski, Biełaruski naród i jaho mowa, Miensk 1920

Зьмест

Badania dialektów i onomastyki na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim, red. M. Kondratiuk, Białystok 1995 / Jerzy Hawryluk, Z dziejów Cerkwi prawosławnej na Podlasiu w X-XVII wieku, Bielsk Podlaski 1993 / Jewfimij Karski, Biełaruski naród i jaho mowa, Miensk 1920

Białokozowicz Bazyli, U źródeł kształtowania się nowożytnej białoruskiej świadomości narodowej

Choruży Wiesław, Białoruskie organizacje centrowe w powiatach białostockim, bielskim i sokolskim w latach 1925-1929

Głogowska Helena, Los białoruskiego posła Sergiusza Baranowa

Gomółka Krystyna, Polityka rządów polskich wobec mniejszości białoruskiej w latach 1918-1939

Kalina Mirosława, Polonizacja Cerkwi prawosławnej w województwie białostockim (1918-1939)

Karpus Zbigniew, Łatyszonek Oleg, Życiorys generała Stanisława Bułak-Bałachowicza złożony w Wojskowym Biurze Historycznym w Warszawie l grudnia 1929

Liedke Marzena, Związki z możnymi oraz kontakty z Koroną jako przyczyny przemian językowych i kulturalnych szlachty ruskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego w drugiej połowie XVI wieku

Mironowicz Antoni, Wokół sporu o przyczyny unii brzeskiej

Mironowicz Eugeniusz, Białorusini w wyborach parlamentarnych i samorządowych w Polsce w latach 1989-1994

Mironowicz Eugeniusz, Białoruska mniejszość narodowa w II Rzeczypospolitej w historiografii polskiej

Sobecki Mirosław, Wybrane aspekty realizacji funkcji etniczno-kulturowej przez szkoły mniejszości narodowych w Polsce

Хлебцевич Владимир, Село Кленики перед беженством — во время мировой войны

Шаланда Аляксей, Гербы роду Сапегаў

Варта пазнаёміцца:

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 49

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

49

Miraslau Shpakau — Ideological implications of the earliest Lithuanian version of the Roman myth # Ігор Кондратьєв — Шляхта Любецько-Лоєвського староства: проблеми політичного вибору та зміни правового статусу (XV-XVII ст.) # Marcin Mironowicz — Szkolnictwo prawosławne na terenie Rzeczypospolitej w II połowie XVI i na początku XVII wieku # Adrian Kuprianowicz — Dzieje parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Klejnikach od X... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 48

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

48

Зміцер Дрозд — Цяжар канчатковай вывучанасці альбо Новыя факты да 210-годдзя самага вывучанага беларускага класіка * Олег Лицкевич — Русские летописные источники «Летописца великих князей литовских» * Наталля Сліж — Практыка старабеларускага сексу ў XVI-XVII стст. * Adam Pytel — Powstanie eparchii grodzieńskiej * Аляксандр Ланеўскі — Да пытання аб сялянскім супра-ціве ў Гродзенскай губерні падчас рэвалюцыі 1905-1907 гадоў * Joanna Dufra... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 47

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

47

Dobra orlańskie leżą obecnie na terenie wiejskiej gminy orlańskiej, położonej na południowy wschód od Bielska Podlaskiego. Dziś tereny majętności orlańskiej należą do powiatu bielskiego w województwie podlaskim. Za czasów I Rzeczypospolitej włość orlańska leżała w powiecie brańskim, w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W omawianym okresie majętność ta składała się z 12 wsi i miasta Orli1. Dobra te w latach 1585-1695 stanowiły włas... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 46

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

46

Крыніцы асабістага паходжання (ці эга-дакументы) — ліставанне, дзённікі, успаміны і іншыя падобныя запісы з’яўляюпца вельмі каштоўным матэрыялам для рэканструкцыі мінулага. XIX стагоддзе было своеасаблівым росквітам гэтага тыпу гістарычных сведчанняў. Прычым вядзенне дзённікаў ці рэгулярнае ліставанне ўжо было не толькі рысай духавенства ці шляхты, але таксама шырэйшых колаў насельніцтва, якое паступова ўваходзіла ў эпоху масавай адукац... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 45

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

45

Energiczne działania, jakie podjął książę Świdrygiełło, musiały być poprzedzone jakimiś przygotowaniami, które trudno jest jednoznacznie wyłuskać z dostępnego materiału. Niełatwo również rozstrzygać, jaki plan strategiczny mógł mieć najmłodszy Olgierdowic, ale warto zaznaczyć, że bezrefleksyjne powtarzanie oceny Długosza jest pozbawione podstaw i wypacza złożoność całej problematyki2. Zwłaszcza że coraz lepiej domyślamy się, jakim warto... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 44

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

44

Паводле рэформаў дзяржаўнага ладу Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ), праведзеных у 1564-1566 гг., паветы станавіліся цэнтрамі адміністрацый­нага, ваеннага, судовага і палітычнага жыцця лакальных сацыяльных структур — павятовых шляхецкіх карпарацый. На павятовых сойміках шляхта магла абмяркоўваць не толькі справы агульнадзяржаўнай важнасці, але і вырашаць актуальныя мясцовыя праблемы. Заключэнне ў 1569 г. Люблінскай уніі і ўтварэнне супо... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 43

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

43

Śmierć wielkiego księcia Witolda definitywnie zakończyła okres, określany w historiografii terminologią meteorologiczną, czyli tzw. „burzy koronacyjnej”. Jednak nie rozwiązało to problemu relacji polsko-litewskich, a raczej można pokusić się o stwierdzenie, że przyczyniło się do dalszego zaognienia wzajemnych antagonizmów. Świadczyć o tym będą późniejsze wydarzenia. W latach 1429-1430 udało się rozwiązać problem wzajemnych stosunków pol... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 42

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

42

Тэстаменты мяшчан даўно прыцягваюць увагу даследчыкаў. Гістарыяграфія прадстаўлена працамі, якія ахопліваюць розныя аспекты ў вывучэнні дадзенага віду крыніц. Дакументы апошняй волі берасцейскіх мяшчан фрагментарна разглядаліся ў г істарыяграфіі. Асобныя тэстаменты былі надрукаваны. Аднак на сённяшні дзень тэма так і застаецца маладаследаванай. Тэстамент берасцейскага бурмістра Станіслава Баброўскага, 1639 г., Наталля Сліж (фрагмэнт) Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 41

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

41

Podstawowym źródłem do poznania życia i męczeństwa świętego Antoniego Supraskiego jest jego żywot, który został wpisany do rękopiśmiennego wierszowanego Prologu na miesiące wrzesień-luty. Znajdujący się na początku XVI w. w monasterze supraskim Prolog (Пролог) został napisany około 1496 r. Prolog wrześniowo-lutowy był pierwszą częścią całorocznego kompletu wraz z wykonanym w 1496 r. Prologiem marcowo-sierpniowym (część druga). Oba sześc... Болей »


Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гістарычны зборнік, 40

Białoruskie Zeszyty Historyczne, Беларускі гі...

40

Су­часны Наваг­ру­дак, летапісны Новго­ро­док , Но­во­го­ро­док , Но­воу­го­ро­док, у пісь­мо­вых крыні­цах з’яў­ляецца адносна позна. На думку Мі­хаі­ла Ці­хамі­рава, першыя звесткі, які я, маг­чыма, адносяцца да го рада, сустракаюцца ў галіцка-валынскім зво­дзе Іпацьеў­скага летапі­су пад 1212 го­дам, калі пад час бараць­бы за Валынь кароль Лешка «(...) же сжали­ся о срамо­те сво­ей и посла к Но­во­у­го­ро­ду по Мстислава и река, брат... Болей »