Кузнецов Игорь, Без грифа „секретно”

Без грифа „секретно”

Кузнецов Игорь

Miejsce wydania: Минск

Data wydania: 1997

Kategoria: Historia

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna)

Do 1994 roku badania zbrodni stalinowskich na Białorusi prowadzono na szeroką skalę. Jednak z biegiem czasu sytuacja zaczęła się zmieniać. Teraz można skonstatować, że państwo coraz więcej robi w tym kierunku, żeby zapomnieć o ludobójstwie narodu i coraz mniej studiów dotyczących masowych represji pojawia się drukiem. Największym autorytetem w dziedzinie badań nad stalinowskim terrorem jest Igor Kuzniecow. Kolejna publikacja „Bez klucza tajne” to jeszcze jeden krok do tego, by szerzej otworzyć drzwi do tajemnicy i pokazać prawdziwy obraz strasznych zbrodni popełnionych przez władze państwowe na własnych obywatelach. Jest to jeszcze jedno ostrzeżenie dla młodego pokolenia, by nie dopuścić do powtórzenia tych zdarzeń. Tym razem historyk nie podaje spisu ofiar, lecz podejmuje próbę wyjaśnienia istoty stalinizmu. Autor omawia warunki pozwalające na zrodzenie się tej wynaturzonej sprawy, bezkarność stalinowskiej polityki, wytworzenie w społeczeństwie atmosfery strachu oraz próby ukrycia lub zawoalowania przestępstw, zamiany pojęć. Praca Kużniecowa jest ostrzeżeniem przed stalinizmem, pokazuje, do czego prowadzi totalitaryzm.

Autorzy białoruscy: Кузнецов Игорь

Katalog: Kamunikat.org

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Вместо предисловия
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Раздел I. ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРРОРА
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Раздел II. КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Раздел III. С КОНФИСКАЦИЕЙ СУДЬБЫ

Warto przeczytać:

Кузнецов Игорь, Деловое общение

Деловое общение

Учебное пособие

Кузнецов Игорь

В учебном пособии рассматриваются теоретические и прикладные вопросы делового общения. Раскрываются их природа, сущность и основные принципы. Анализируются психологические, этические, риторические правила делового общения. Особое внимание уделено рассмотрению проблем международного общения. Предлагаются практические рекомендации и советы, позволяющие более эффективно решать проблемы в области делового общения. Для студентов вузов, изуча... Więcej »


Кузнецов Игорь, Настольная книга практикующего педагога

Настольная книга практикующего педагога

Кузнецов Игорь

Пособие составлено на основе изучения теории и практики проведения реформ в отечественных и зарубежных учебных заведениях, а также опыта исследовательской и практической работы учреждений образования и преподавателей по совершенствованию технологий обучения и воспитания. В книге изложена наиболее востребованная в современном прагматичном мире прикладная педагогическая технология, которую отличает основанная на научных закономерностях д... Więcej »


Кузнецов Игорь, История, которую  мы  не  знали

История, которую мы не знали

Кузнецов Игорь

Prawie wszystkie kraje na świecie dążą do ukazania swoim obywatelom tego, co było. I słusznie, gdyż bez przeszłości nie może być przyszłości. Warto też przypomnieć, że znając przeszłość, można uniknąć wielu błędów. Białorusini powinni pamiętać o totalitaryzmie czasów stalinowskich, kiedy zniszczono cały potencjał narodu. Historyk Igor Kuzniecow w swojej pracy „Historia, której nie znamy” uchyla zasłonę ludobójstwa. Autor publikuje pozna... Więcej »


Кузнецов Игорь, История государства и права славянских народов

История государства и права славянских народо...

Учебное пособие

Кузнецов Игорь

В пособии рассматриваются разные типы общества, государства и права, дается анализ историко-правовых фактов, основных правовых институтов истории восточных, западных и южных славянских народов. Хронологически материал охватывает период с древних времен до конца ХХ в. Излагаются историко-правовые факты и явления. Анализируются некоторые политические события и тенденции. Дается юридический и исторический анализ памятников права. Истор... Więcej »


Кузнецов Игорь, Безопасность от А до Я

Безопасность от А до Я

Кузнецов Игорь

Как защитить себя от уличного хулигана? Как обезопасить жилище, гараж или автомашину с помощью современных технических средств? Что делать, если вы вдруг стали безработным или вас преследуют бесконечные неудачи? Как избежать несчастных случаев и противостоять стихийным бедствиям? Как правильно действовать предпринимателю в современных условиях? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете на страницах книги, которую держите в руках. Совет... Więcej »


Кузнецов Игорь, Персонал

Персонал

подбор, расстановка, управление

Кузнецов Игорь

В издании рассматриваются вопросы подбора и отбора кадров и проблемы мотивации персонала. Здесь представлены основные методы отбора персонала, в том числе нетрадиционные, описываются требования к кандидатам и специфика подбора различных категорий работников, рассматриваются особенности рекрутинга как бизнеса и деятельность кадровых агентств, обсуждаются основные компоненты мотивации. В рамках данной книги описаны различные процессы, свя... Więcej »


Кузнецов Игорь, Мимика и жесты

Мимика и жесты

Секреты общения

Кузнецов Игорь

Эта книга поможет освоить язык мимики и жестов, как принято говорить теперь, язык невербальной коммуникации. По мере совершенствования в данной области вы станете получать больше удовольствия от общения с другими людьми, сможете быстрее и полнее раскрыть свой внутренний потенциал. Знание «бессловесного языка» необходимо в наш век скоростей и постоянной спешки, чтобы успешно строить наши деловые отношения с партнерами и не забывать о рад... Więcej »


Кузнецов Игорь, Современная деловая риторика

Современная деловая риторика

Учебно-практическое пособие

Кузнецов Игорь

В пособии анализируются проблемы ораторского искусства, культуры и искусства речи. Особое внимание уделяется речевой культуре, методам подготовки различных видов деловых выступлений, умению вести конструктивный диалог и полемику. В доступной форме описываются сложные проблемы выбора стратегии и тактики делового общения. Представлены основные разделы прикладной риторики базирующиеся на материалах ведущих специалистов в этой области. На о... Więcej »


Кузнецов Игорь, Засекреченные трагедии советской истории

Засекреченные трагедии советской истории

Кузнецов Игорь

Chociaż istnieje wiele dokumentów i świadectw, które pozwalają wytworzyć obraz przeszłości, bardzo często jej pojmowanie bazuje na znanych faktach, które nie zawsze właściwie mogą ukazywać rzeczywistość przeszłości. W okresie radzieckiego reżymu historia nieraz wraz ze zmianami koniunktury, dojściem do władzy tych lub innych ugrupowań politycznych, była pisana na nowo i deformowana do niepoznania. Historyk Igor Kuzniecow próbuje odkryć ... Więcej »


Кузнецов Игорь, История Беларуси

История Беларуси

Опорные схемы, таблицы, комментарии, хронология

Кузнецов Игорь

В кратком очерке и структурно-логических схемах в хронологической последовательности рассматривается многовековой исторический путь белорусского народа, актуальные вопросы становления и развития его национальной культуры и государственности, особенности социально-экономической, общественно-политической и духовной жизни Беларуси. Пособие разработано на основе программы курса «История Беларуси» и билетов для выпускных экзаменов за курс ба... Więcej »