Беларуская мова, Выд. 3-е, перапрац і дап.

Беларуская мова

Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў. Болей »


Несцяровіч В. І., Васюковіч Л. С. і інш., Беларуская мова

Беларуская мова

Несцяровіч В. І., Васюковіч Л. С. і інш.

Падручнік для 10-11 класаў агульнаадукацыйнай школы з рускай мовай навучання. Болей »


Сямешка Лідзія, Беларуская мова

Беларуская мова

Уводзіны ў навуку аб мове: фанетыка, арфаэпія, графіка, арфаграфія

Сямешка Лідзія

Прапанаваны вучэбны дапаможнік — гэта змястоўнае і разам з тым папулярнае апісанне будовы гукавога ладу беларускай мовы і асаблівасцей функцыянавання яго адзінак у маўленні. Даступна раскрываюцца гукавыя магчымасці мовы, сцісла і глыбока аналізуюцца рэгулярныя фанетычныя з'явы, адлюстраваныя ў нормах вымаўлення і правілах напісання. Кніга ўключае таксама цікавыя агульналінгвістычныя звесткі, важныя для раэумення сутнасці мовы, яе ролі ў... Болей »


Паўлоўскі І. І., Беларуская мова

Беларуская мова

1 клас

Паўлоўскі І. І.

"Эх, як прывольны родныя прасторы! Многа тут святла і фарбаў. Сям-там раскіданы лазовыя астраўкі. Тут хаваюцца розныя лугавыя птушкі. Срэбнай стужкай вывіваецца рачулка. Цвітуць сіненькія лугавыя канапелькі. Паводле Якуба Коласа." Болей »


Маршэўская В.В., Беларуская мова

Беларуская мова

Прафесійная лексіка ў сінтаксічным і стылістычным аспектах

Маршэўская В.В.

У вучэбным даігаможніку даецца інфармацыя па сінтаксісу простага і складанага сказа і асноўных правілах пунктуацыі беларускай мовы, а таксама змяшчаюцца звесткі аб асабпівасцях навуковага стылю мовы, структуры і моўным афармленні навуковых тэкстаў, аб сістэме жанраў навуковай літаратуры, аб асаблівасцях справавык лістоў. Дапаможнік разлічаны на студэнтаў фізіка-матэматычньх спецыяльнасцей ВНУ. Болей »


Валочка Г. М., Лаўрэль Я. М. і інш., Беларуская мова ў табліцах і схемах

Беларуская мова ў табліцах і схемах

Валочка Г. М., Лаўрэль Я. М. і інш.

Для вучняў старэйшіх класаў сярэдняй школы. Дапаможнік мае практычнае прызначэнне. У ім змешчаны табліцы і схемы па ўсіх разделах і тэмах школьнага курса беларускай мовы. Асаблівая увага надаецца фарміраванню моўнай і маўленчай дзейнасці вучняў, выпрацоўцы арфаграфічных і пунктуацыйных навыкаў. Можа быць выкарыстаны для актывізацыі навучальнай працы школьнікаў ма ўроках і ў пазаўрочны час. Адрасуецца вучням і настаўнікам сярэдняй школы. Болей »


Беларуская нацыянальная валюта: праблемы й пэрспэктывы

Беларуская нацыянальная валюта: праблемы й пэ...

Матэрыялы канферэнцыі 30 лістапада 2003 г. Менск

30 лістапада 2003 г. у Менску адбылася міжнародная канфэрэнцыя «Беларуская нацыянальная валюта - праблемы й пэрспэктывы», якая сабрала вядучых эканамістаў краіны - як прадстаўнікоў незалежных дасьледніцкіх цэнтраў, гэтак і дзяржаўных службоўцаў. Канфэрэнцыя, якая адбылася дзякуючы Цэнтру Супольнасьць і Фонду імя Конрада Адэнаўэра, стала лягічным працягам эканамічных «круглых сталоў» 2001-2003 гг. Болей »


Беларуская нацыянальная ідэя

Беларуская нацыянальная ідэя

Праграма і тэзісы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Гродна, 17-18 красавіка 1999 г.

Развіццё працэсу суверэнІіацыі народа патрабуе асэнсавання. Адказ на пьттанне "Ці патрэбная нашаму народу самастойная дзяржава?", - адзін з самых складаных у цяперашнік умовах. Некаторыя палітыкі лічаць, што найлепшым для нашага народу было б добраахвотнае адмаўленне ад сваёй нацыянальнасці, ад сваёй культуры, ад сваёй мовы, ад сваёй дзяржаўнасці на карысць Расійскай дзяржавы, расійскай культуры, расійскай нацыі. Большасць людзей такія ... Болей »


Куль-Сяльверстава Святлана, Беларуская палеаграфія

Беларуская палеаграфія

Навучальны дапаможнік па аднайменнаму курсу для студэнтаў спецыяльнасці Г 05.01.10 - Гісторыя з дадатковай спецыяльнасцю культуралогія

Куль-Сяльверстава Святлана

У дапаможкіку даецца нарыс гісторыі пісьменства на Беларусі, разглядаецца спецыфіка палеаграфіі як дапаможнай дысцыпліны. Дапаможнік утрымлівае палеаграфічныя здумкі і каментарыі да іх. Дапаможнік разлічаны на студэнтаў гістарычных спепыяльнасцей і тых, хто вывучае гістарычныя крыніцы. Болей »


Беларуская палітычная сыстэма і прэзыдэнцкія выбары 2001 г.

Беларуская палітычная сыстэма і прэзыдэнцкія ...

Зборнік аналітычных артыкулаў

Зборнік аналітычных артыкулаў прысьвечаны аналізу прэзыдэнцкіх выбараў у Беларусі, а таксама ацэнцы разьвіцьця усёй беларускай палітычнай сыстэмы апошніх дзесяці гадоў. Таму ў зборніку маюцца артыкулы “Палітычная сыстэма Беларусі з 1990 па 1996 год” і цэлы раздзел “Палітычная сыстэма Беларусі з 1996 па 2000 год”. Самі ж прэзыдэнцкія выбары 2001 году выклікалі вялікае напружаньне і узрушэньне ў Беларусі. Цягам летніх месяцаў наконт іх... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168]   Наступная   Апошняя