Дзярновіч Алег,

"... in nostra Livonia"

Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV - першай палове XVІ стст. Сістэматызацыя і актавы аналіз

Дзярновіч Алег

Tom: Том. 1

Miejsce wydania: Мінск

Data wydania: 2003

Redaktor: Галенчанка Г.Я.

Wydawca: Нацыянальная Акадэмія Навук Беларусі. Інстытут гісторыі

Seria wydawnicza: Athenaeum

Wydawnictwo/ drukarnia: Athenaeum

Wymiary: 374 с., іл., 21см

ISBN: 985-6374-01-4

Kategoria: Historia; Język białoruski; Polityka; Źródła

Copyright © 2003 by Дзярновіч Алег

Księgozbiór: BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy); EEDC — biblioteka Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego, ul. Nowy Świat 23/25 m. 30, Warszawa (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [498]; EEDC — [737]

UKD: 930.221:

У цэнтры ўвагі аўтара манаграфіі - гісторыя ўзаемадачыненняў паміж Вялікім Княствам Літоўскім і Лівоніі ў канцы XV - першай палове XVI стст. Тэма гэтая пададзена праз прызму дакументальных крыніц. Таму шмат увагі ў кнізе надаецца методыцы даследавання, а менавіта фармулярнаму аналізу актаў. Апроч таго, пад увагу трапляюць і археаграфічныя аспекты выдання крыніцаў, а менавіта гісторыя і методыка іх публікацыі. Галоўныя героі прапанаванай працы - дакументы. Але за іх тэкстамі праглядаюцца жывыя людзі. Манаграфія разлічаная на навукоўцаў, выкладчыкаў і студэнтаў гістарычных спецыяльнасцяў

Autorzy białoruscy: Дзярновіч Алег

Katalog: BTH | EEDC

Tylko w bibliotece Białoruskiego Towarzystwa Historycznego (egzemplarz papierowy)
Tylko w bibliotece Wschodnioeuropejskiego Centrum Demokratycznego (egzemplarz papierowy)