Каско Алесь

Памятаем.

Гэты дзень у гісторыі запісаўся тым, што ў 1951 годзе на сьвет зьявіўся Талент – Алесь Каско. Па Таленце заўсёды застаецца памяць, якую нам наканавана захаваць.

Biuletyn Historii Pogranicza, 16

Biuletyn Historii Pogranicza

Pismo Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku

16

Miejsce wydania: Białystok

Data wydania: 2016

Redaktor: Milewski Jan Jerzy

Wydawca: Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku

ISSN: 1641-0033

Copyright © 2017 by Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku

Księgozbiór: BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [1874.]

Redagowany wspólnie przez historyków polskich, litewskich i białoruskich. Ukazuje się od 2000 r. Czasopismo specjalizuje się w problematyce dziejów Pogranicza Polski, Litwy, Białorusi i Rosji. Redaktor naczelny: dr Jan Jerzy Milewski/ Pamięci Jerzego Giedroycia, którego pierwsza rocznica śmierci przypada w piątek, poświęcony jest drugi numer "Biuletynu historii pogranicza", który ukazał się w Białymstoku. To wspólne wydawnictwo historyków z Polski, Białorusi i Litwy. Według jego redaktora dr Jana Jerzego Milewskiego, prezesa białostockiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, sam biuletyn jest formą realizacji idei Jerzego Giedroycia, a pomysł był przez niego bardzo pozytywnie oceniamy. Pierwszy numer "Biuletynu historii pogranicza" ukazał się dokładnie w dniu śmierci założyciela redaktora paryskiej "Kultury". Już wtedy jego redaktorzy ustalili, że kolejny poświęcą Giedroyciowi. Jest w nim część poświęcona mu bezpośrednio, np. wspomnienia prof.Stefana Mellera, byłego ambasadora RP we Francji i prof. Adama Jamroza, rektora Uniwerysytetu w Białymstoku, który miał możliwość kontaktów z Jerzym Giedroyciem m.in. w związku z nadaniem mu tytułu doktora honoris causa tej uczelni.

Katalog: BTH

Periodyki: Biuletyn Historii Pogranicza

Tylko w bibliotece Białoruskiego Towarzystwa Historycznego (egzemplarz papierowy)

Spis treści

Баярын-Казьберук Барбара, Аўгустоўская аблава (ліпень 1945 г.) - спроба, падсумавання

Касперавічус Альгіс, Буткус Зянонас, Змены ў грамадскай структуры Літвы ў гады стварэння дзяржаўнасці (1919 1923)

Мілеўскі Ян Ежы, Прымежная супраца Беластоцкага ваяводства Гарадзенскай вобласцю БССР і Літоўскай ССР у перыяд да 1975 г.

Слешыньскі Войцех, Дзяржыншчына - польскі эксперымент у БССР. Стварэнне камуністычнага бачання гісторыі Польшчы

Стравінскене Віталія, Ад палітычнай лібералізацыі да стагнацыі: літоўска-польскія адносіны на Віленшчыне (1960-1985)

Warto przeczytać:

Biuletyn Historii Pogranicza, 2

Biuletyn Historii Pogranicza

Pismo Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Białymstoku

2

Redagowany wspólnie przez historyków polskich, litewskich i białoruskich. Ukazuje się od 2000 r. Czasopismo specjalizuje się w problematyce dziejów Pogranicza Polski, Litwy, Białorusi i Rosji. Redaktor naczelny: dr Jan Jerzy Milewski/ Pamięci Jerzego Giedroycia, którego pierwsza rocznica śmierci przypada w piątek, poświęcony jest drugi numer "Biuletynu historii pogranicza", który ukazał się w Białymstoku. To wspólne wydawnictwo hist... Więcej »