Бандарук Канстанцін, Пазнай сваё

Пазнай сваё

Бандарук Канстанцін

Miejsce wydania: Беласток – Прага – Саўт-Рывэр

Data wydania: 1997

Wymiary: 142 с., 21 см

Kategoria: Kultura; Religia

Copyright © Канстанцін Бандарук

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy); MiOKB — biblioteka Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [2914], [4472]; MiOKB — [3131]

„Paznaj swajo”- kolejna książka duchownego, ojca Konstantego Bondaruka – kontynuacja poprzedniej publikacji „Prawda was wyzwalić”, także składa się z pogadanek na tematy religijne. Odróżniają się one od klasycznego kanonu kazania cerkiewnego, mają formę swobodnych rozważań. Takiej formy nie stosuje się w cerkiewnej praktyce, ale te pogadanki, jako alternatywna odmiana, mogą być pożyteczne i dla wiernych, i dla duchownych przy przygotowaniu kazań. Pismo Święte – to uniwersalne Słowo Boże, które skierowane jest do wszystkich ludzi wszystkich czasów, a więc i do nas.

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Ад аўтара
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Першая частка
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Другая частка
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Warto przeczytać:

Бандарук Канстанцін, Адзінае на патрэбу

Адзінае на патрэбу

Бандарук Канстанцін

„Adzinaje na patrebu” - trzecia książka duchownego, poety, artysty, dziennikarza, ojca Konstantego Bondaruka. Tak jak i dwie poprzednie składa się z pogadanek na tematy religijne. I tak jak w poprzednim zbiorku, zatytułowanym „Prauda was wyzwalić”(Prawda was wyzwoli), znajduje się tu kilkadziesiąt tekstów o różnorodnej tematyce, które ukazywały się w ciągu kilku lat. Są to, po pierwsze, komentarze na temat Dziesięciorga Przykazań, które... Więcej »


Бандарук Канстанцін, Праўда вас вызваліць

Праўда вас вызваліць

Пропаведзі

Бандарук Канстанцін

Religijne wydania w języku białoruskim – sporadyczne i nieliczne. Obserwuje się paradoksalne zjawisko: nie ma kanonicznych, zatwierdzonych przez Cerkiew, dobrych przekładów Pisma Świętego oraz tekstów liturgicznych i podręczników do nauki religii - nauczyciele i uczniowie zmuszeni są korzystać z wydań w innych językach. Z drugiej strony wydania białoruskie nie pojawiły się, gdyż nie obserwuje się dużego zapotrzebowania na nie. Powstało ... Więcej »