Туронак Юры

Памятаем.

Гэты дзень у гісторыі запісаўся тым, што ў 1929 годзе на сьвет зьявіўся Талент – Юры Туронак. Па Таленце заўсёды застаецца памяць, якую нам наканавана захаваць.

Мельнікаў Ігар

Сёньня Дзень народзінаў адзначае Ігар Мельнікаў.

Беларуская Інтэрнэт-Бібліятэка Kamunikat.org зычыць здароўя – перадусім; добрага настрою – не толькі ў гэты дзень; цёплага сонейка ў кожную пару году, дабрыні і разуменьня блізкіх, творчых палётаў і зьдзяйсьненьня мараў.

Бандарук Канстанцін, Адзінае на патрэбу

Адзінае на патрэбу

Бандарук Канстанцін

Miejsce wydania: Беласток – Прага

Data wydania: 1998

Wymiary: 202 с., 21 см

Kategoria: Kultura; Religia

Copyright © Канстанцін Бандарук

Księgozbiór: KAMUNIKAT — ten serwis (wersja elektroniczna); BTH — biblioteka Białoruskiego Towarzystwa Historycznego, ul. Proletariacka 11, Białystok (egzemplarz papierowy); MiOKB — biblioteka Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej w Hajnówce, ul. 3 Maja 42, Hajnówka (egzemplarz papierowy)

Numery inwentarzowe: BTH — [4474]; MiOKB — [3130], [4967], [4968]

„Adzinaje na patrebu” - trzecia książka duchownego, poety, artysty, dziennikarza, ojca Konstantego Bondaruka. Tak jak i dwie poprzednie składa się z pogadanek na tematy religijne. I tak jak w poprzednim zbiorku, zatytułowanym „Prauda was wyzwalić”(Prawda was wyzwoli), znajduje się tu kilkadziesiąt tekstów o różnorodnej tematyce, które ukazywały się w ciągu kilku lat. Są to, po pierwsze, komentarze na temat Dziesięciorga Przykazań, które według autora, są zawsze aktualne i które niby to znamy, ale przypominać je trzeba bezustannie. Znajdują się w tym wydaniu także pogadanki na temat niedzielnych kazań i w końcu, próba odpowiedzi na niektóre sporne lub sprzeczne kwestie, które rodzą się wśród wiernych.

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Ад Аўтара
Дзесяць запаветаў
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 1. „Хай ня будзе ў цябе іншых багоў...”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 2. „Не рабі сабе выразнога ідала...”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 3. „Не вымаўляй Імя Госпада Бога свайго дарма...”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 4. „Памятай дзень суботні...”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 5. „Паважай айца твайго і маці тваю...”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 6. „Не забівай”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 7. „Не пралюбадзейнічай”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 8. „Ня крадзь”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 9. „Ня сьведч фальшыва на бліжняга свайго”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 10. „Не жадай дому бліжняга свайго...”
Нагорная казань
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 1. „Шчасьлівыя ўбогія духам”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 2. „Шчасьлівыя заплаканыя”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 3. „Шчасьлівыя лагодныя”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 4. „Шчасьлівыя тыя, хто жадае праўды”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 5. „Шчасьлівыя міласьцівыя”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 6. „Шчасьлівыя чыстыя сэрцам”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 7. „Шчасьлівыя міратворцы”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... 8. „Шчасьлівыя гнаныя за праўду”
„Ойча наш...”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Хай прыйдзе Царства Тваё”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Хай будзе воля твая...
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Хлеб наш надзённы дай нам сёньня”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „І даруй нам даўгі нашы як і мы дароўваем даўжніком нашым”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „І ня ўводзь нас у спакусу, але захавай нас ад злога”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Бо тваё ёсьць царства і сіла і слава...”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Адзін спадар, адна вера, адзін хрост”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Дабравешчаньне Прасьвятой Багародзіцы
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Перад Раством Хрыстовым
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Бог з намі”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Ірад хацеў забіць дзіця
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Люд... убачыў вялікае сьвятло”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „За каго людзі ўважаюць мяне”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Бог кліча і заклікае
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Любіце ворагаў сваіх”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „На чым будуем?”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Цудоўны ўлоў рыбы
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Бескарыснасьць
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Хрыстовае пакліканьне
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Зерне Божага слова
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Дачка Яіра і хворая жанчына
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Сын наінскай удавы
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Апошнія будуць першымі”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Утоены скарб”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Прытча пра таленты
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Лепш пазьней чымсьці ніколі”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Калі брат твой зграшыць — дакор бліжняму”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Хто паніжае сябе, той узвысіцца...”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Хрыстос і жанчына
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Храм у жыцьці хрысьціяніна
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Ідзіце і навучыце ўсе народы”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Вашы імёны запісаны ў небе”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Праходзіць вобраз гэтага сьвету”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Памінаньне памерлых
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... „Па іхных пладах пазнаеце іх”
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Няўжо загад ненавідзець?
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Маральная ацэнка прыемнасьці
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Аб рэінкарнацыі або ці жылі мы раней у іншым целе?
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Не прысягайце!
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Чаго мы павінны саромецца?
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Пакіньце адно і другое да жніва
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Любіць сваё, паважаць чужое
Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Obejrzyj/ ściągnij ten rozdział/ artykuł... Уся кніга ў адным файле

Warto przeczytać:

Бандарук Канстанцін, Пазнай сваё

Пазнай сваё

Бандарук Канстанцін

„Paznaj swajo”- kolejna książka duchownego, ojca Konstantego Bondaruka – kontynuacja poprzedniej publikacji „Prawda was wyzwalić”, także składa się z pogadanek na tematy religijne. Odróżniają się one od klasycznego kanonu kazania cerkiewnego, mają formę swobodnych rozważań. Takiej formy nie stosuje się w cerkiewnej praktyce, ale te pogadanki, jako alternatywna odmiana, mogą być pożyteczne i dla wiernych, i dla duchownych przy przygotowa... Więcej »


Бандарук Канстанцін, Праўда вас вызваліць

Праўда вас вызваліць

Пропаведзі

Бандарук Канстанцін

Religijne wydania w języku białoruskim – sporadyczne i nieliczne. Obserwuje się paradoksalne zjawisko: nie ma kanonicznych, zatwierdzonych przez Cerkiew, dobrych przekładów Pisma Świętego oraz tekstów liturgicznych i podręczników do nauki religii - nauczyciele i uczniowie zmuszeni są korzystać z wydań w innych językach. Z drugiej strony wydania białoruskie nie pojawiły się, gdyż nie obserwuje się dużego zapotrzebowania na nie. Powstało ... Więcej »