Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця, частка 4

Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, ...

Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі 3-4 мая 2002;

Наука функционирует в обществе как весьма сложный и многогранный социальный феномен. Она является, во-первых, многоуровневой системой знаний, во-вторых, формой общественного сознания, в-третьих, специфическим видом творческой деятельности человека. В условиях научно-технического прогресса проявляется и утверждается органическая связь содержательных аспектов науки с деятельностью человека и систематизированными знаниями. Связь эта многог... Болей »


Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця, частка 3

Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, ...

Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі 3-4 мая 2002;

Асноўныя матэрыялы, на падставе якіх магчыма ўсебакова вывучыць гісторыю Беларускага дзяржаўнага універсітэта, прааналізаваць яго дзейнасць у 20 – 40-я гады ХХ ст., захоўваюцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь. Сярод мноства фондаў, якія ўтрымліваюць тыя ці іншыя звесткі пра БДУ, прыярытэт належыць фонду 205. У прыватнасці, асабліва каштоўныя і разнастайныя матэрыялы захоўваюцца ў вопісе пад нумарам 1 (усяго 1 555 спраў). Гэтыя... Болей »


Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця, частка 2

Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, ...

Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі 3-4 мая 2002;

Надрукаваны даклады і паведамленні рэспубліканскай навуковай канферэнцыі, прысвечанай гістарычнай навуцы Беларусі, яе стану, здабыткам і супярэчнасцям, перспектывам развіцця. Матэрыялы будуць цікавымі для навукоўцаў, выкладчыкаў, аспірантаў, магістрантаў і студэнтаў ВНУ, настаўнікаў гісторыі школ, ліцэяў, гімназій, прафесійна-тэхнічных і мастацкіх вучылішчаў, каледжаў, спецыяльных навучальных устаноў, шырокага кола чытачоў. Болей »


Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця, частка 1

Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, ...

Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі 3-4 мая 2002;

У прапануемым зборніку змешчаны матэрыялы рэспубліканскай канферэнцыі «Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця», якая адбылася ў Гродне 3-4 мая 2002 года. Ініцыятар канферэнцыі – кафедра гісторыі Беларусі гістарычнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. Ініцыятыва падтрымана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, Інстытутам гісторыі Нацыянальнай Акадэм... Болей »


Санько Зьміцер, Саверчанка Іван, 150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

150 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі

Санько Зьміцер, Саверчанка Іван

Гэтая кніга — падарунак нашым чытачам, якія некалі прыхільна сустрэлі “100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі”. Тады мы атрымалі шмат лістоў-водгукаў з пытаннямі, на якія чытачы не знайшлі адказу ў той кнізе. Яны цікавіліся, што такое шляхта, хто такія лісоўчыкі, ці былі беларускія казакі, як адбывалася ў нас Кастрычніцкая рэвалю-цыя, за што змагаліся ваяры “Зялёнага Дуба” і г.д. Адказамі на гэтыя ды іншыя пытанні і дапоўнена сучасн... Болей »


Арлоў Уладзімер, Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны

Жыватворны сімвал Бацькаўшчыны

Арлоў Уладзімер

Сьвятая Еўфрасіньня Польцкая – апякунка Беларусі, першая жанчына, далучаная да ліку сьвятых на ўсходнеславянскіх землях. Менавіта ёй Ўладзімер Арлоў прысьвяціў выданьне, бо як сама Еўрасіньня гэтак і яе справы сталі сапраўдным сымьалем Беларусі. Праз Еўфрасіньню Беларусь далучылася да хрысьціянскага асьветніцтва, дзякуючы ёй паўсталі і храмы і манастыры ў Полацку, зроблены на яе замову Крыж – стаў вядомым на ўвесь сьвет сымбалем нашай Р... Болей »


Цыхун Апанас, Пройдзеныя шляхі-пуцявіны

Пройдзеныя шляхі-пуцявіны

Запіскі, ўспаміны, аўтабіяграфія

Цыхун Апанас

Успаміны чалавека, што не па аповедах, а з уласнага досьведу ведае, што такое жыцьцё, ды яшчэ й жыцьцё ў Заходняй Беларусі. Запіскі, ўспаміны, аўтабіяграфія менавіта так сам Апанас Цыхун акрэсьлівае жанр, у якім кніга напісаная. Маляўнічыя аповеды як пра традыцыйнае беларускае жыцьцё, гэтак і пра хараство навакольнага асяродзьдзя, якія былі натуральнай і інтэгральнай складовай часткай жыцьця Апанаса Цыхуна вабяць і маняць чытача ў той ... Болей »


Брэтон Філіп, Сэрж Пру, Выбух камунікацыі

Выбух камунікацыі

Нараджэнне новай ідэалогіі

Брэтон Філіп, Сэрж Пру

З часу першай публікацыі гэтай кнігі ў студзені 1989 г. свет змяніўся. Падзенне Берлінскай сцяны, вайна ў Персідскім заліве, канфлікт на тэрыторыі былой Югаславіі змянілі наш палітычны пейзаж. Паскарэнне крызісу, няспынны рост беспрацоўя, уздым нецярпімасці змянілі пейзаж сацыяльны. У трыумфуючай канцэпцыі грамадства, прыхільнікі якой яшчэ верылі ў спажыванне, у няспынны прагрэс і ў цэлым у шчасце, якога можна дасягнуць з дапамогай тэхн... Болей »


Говард Майкл, Сучасная культурная антрапалогія

Сучасная культурная антрапалогія

Говард Майкл

"Сучасная культурная антрапалогія" прапануе студэнтам змястоўныя і даступныя для ўспрыняцця ўводзіны ў соцыякультурную антрапалогію са сваёй канцэпцыяй разумення сучаснай цывілізацыі ў яе развіцці. Каб не адстаць ад зменаў у свеце і ў самой антрапалогіі і лепш азнаёміць студэнтаў з гэтай дысцыплінай, чацвёртае выданне істотна перапрацавана. Практычна кожны раздзел і кожная частка кнігі змяшчаюць новую інфармацыю, шмат што з астатняга ма... Болей »


Дэні Анры, Гісторыя Эканамічнай Думкі

Гісторыя Эканамічнай Думкі

Дапаможнік для студэнтаў

Дэні Анры

Кніга прысвечаная пытанням і праблемам палітэканоміі, яе сувязям з філасофскімі вучэннямі, тлумачэнню сацыяльнай арганізацыі вытворчасці і яе эвалюцыі на працягу гісторыі — ад часоў Старажытнай Грэцыі да нашых дзён. Разглядаюцца асобныя значныя філасофскія і эканамічныя вучэнні, што паўплывалі на развіццё заходняй думкі ў розных яе аспектах, а таксама сучасныя спрэчкі эканамістаў. Для студэнтаў і аспірантаў вышэйшых навучальных устаноў ... Болей »