У прытчах затоена мудрасць: калекцыя афарызмаў Зьмітра Цехановіча

Міндоўг (~1195 — 12.09.1263)Першы і апошні кароль Вялікага Княства Літоўскага

Вечнае жыццё ёсць дастатковай платаю.

Зычліва і ахвотна чыніце ласку.

Між усіх цнотаў больш прыемная Богу тая, якая скіраваная на карысць душаў.